نقطه شروع کجا وچه زمانی؟

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

نقطه شروع

عزیزانم:ایمان دارم که شما شایسته ﺁن هستید‚می دانم که می توانید‚ مطمئنم

که حق شماست روی سخنم با تو دختر خوبم است که دلت می خواست مهمترین باشی ولی کمی سست بودی ویک سری جریانات مدرسه ‚ خانه واجتماع دست

به دست هم دادند وتو نقطه شروع را پیدا نکردی.

عزیزم نقطه شروع لحظه خواستن و اراده کردن شماست و بعد گام برداشتن و مسیر را پیمودن.

بله فقط یک ماه دیگر تا پایان سال تحصیلی مانده اگر به خودت بگویی دیر شده

ونمی توانم روی همه مطالب کتابهایم مسلط شوم باز هم گم کردن ان نقطه شروع

است ولی ضرب المثل معروف می گوید ماهی را هروقت از اب بگیری تازه است

به خودت فرصت تغییر ونو شدن بده‚شروع تازه مثل تولدی دوباره است اگر باور قلبی داشته باشی که خداوند همیشه یاور تصمیم های درست است پیش خواهی رفت درست مثل کودک یک ساله که وقتی او را به هوا می اندازید می خندد...

چون ایمان دارد که شما او را خواهید گرفت بنابراین اطمینان کنید به خدا و تلاشهایتان.

 

(کافی است عزمت را جزم کنی وقدم اول را برداری)

 

صدیق ترین.بی توقع ترین.مفید ترین.

دائمی ترین رفیق برای هرکسی کتاب است

 

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!