آیا در دبستان یا راهنمایی می توان از ماشین حساب استفاده کرد؟

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

آیا در دبستان یا راهنمایی می توان از ماشین حساب استفاده کرد؟

باید بدانیم که امروزه به هر کجا می رویم ، استفاده از ماشین حساب در فروشگاهها،سوپر مارکتها،ترمینالها و...

برای پرداخت صورت حساب و موارددیگر بکار می رود .

 

بقیه متن در ادامه مطلب....

ماشین حسابها به صورت ساده هستند تا پیشرفته که در امور مهندسی ،حسابداری ،برنامه نویسی کامپیوتر ،در موبایل

به صورت دفتر یادداشت برای محاسبه وشماره تلفن ها وآدرسها ودر علو م مختلف کار بردفراوان دارند.می بینیم که ماشین حساب به گونه های متفاوت در دسترس می باشند.

حال سوال اینست که آیا از ماشین در سن دبستان یا راهنمایی میتوان استفاده کرد یاخیر؟

بعضی معلمان معتقدهستند که استفاده از ماشین حساب باعث کندی ذهن شده ودر محاسبات ریاضی دچار مشکل می شود.ویا در تثیت مفاهیم ریاضی که معلم تدریس می کند، چون تمرین نداشته فراموشی ایجاد می کند..

مفاهیمی کهدانش آموز در این دوران باید آموزش ببیند به ترتیب عبارتنداز:

مفهوم اعداد(عدد،کسراعشارو...)،چهار عمل اصلی(محاسبه ضرب، تقسیم،جمع ،تفریق)مفاهیم هندسه وتساوی ،معادل ،تشابه، محیط ومساحت اشکال،احجام ،معادلات، چهار عمل اصلی دراعداد گویا ،طبیعی و... را بیاموزد.

باتوجه به موارد بالا اگردانش آموز در حال یادگیری مقدمات هر مفهوم است مثلاچگونگی ضرب دو رقم در رقم را آموزش می بیند ویا در حال آموزش عملیات تقسیم سه رقم در دو رقم هست، آیا می تواند از ماشین حساب استفاده کند ؟ من که سالها آموزگار دوره ابتدایی وراهنمایی بوده ام،باتوجه به تجربیات خود معتقد هستم که تا کودک روش محاسبه رایاد نگرفته نباید از ماشین حساب استفاده کرد.

بطور مثال می گویم اگر دانش آموز ی در کلاس چهارم که در حال آموزش ضرب یک عدد 4رقم در 3 رقم است ونیاز به انجام عملیات ضرب دارد اگر   مراحل عملیات ضرب را انجام داد و روش محاسبه را هماهنگ با آموزگار انجام داد می تواند برای درستی جواب خود از ماشین حساب استفاده کند.

یا به طور مثال :آیا عدد246789   بر 13 بخش پذیراست؟در کلاس چهارم وپنجم اگر آموزگار از دانش آموز باقیمانده تقسیم را می خواهدکه هدفش آموزش مفهومی است که اگر باقیمانده صفر است پس بخشپذیر است واگر باقیمانده داشت بخش پذیر نیست در اینجاا باید ازماشین حساب استفاده نکند،

زیرا در اینجا هدف آموزش روش محاسبه و انجام عملیات است

پس اگر در حال آموزش مراحل مقدماتی مفاهیم ریاضی است وبرای رسیدن به جواب باید عملیاتی انجام دهد

استفاده از ماشین حساب مناسب نیست . مفاهیم ریاضی مثل دانه های زنجیر به هم وابسته اند اگرروش یک مفهوم را

یاد نگرفته باشد در یادگیری مفاهیم بدی دچار مشکل می شود. وحتی در پایه های بالاتر از درک ریاضی می ماند

البته من اغلب سرکلاس دانش آموزی را در حال استفاده از ماشین حساب ببینم. باشناخت دانش آموزو چگونگی دریافت مفاهیم بطور جداگانه به او تذکر خواهم داد. زیرا گاهی با ماشین حساب به جواب صحیح می رسد اما مفهوم کاری را که انجام داده نمی داند . اینجاست که زمان برخوردوچگونگی برخورد خیلی مهم است که او بهتر همکاری کندوحتی زمینه استفاده را برایش در زمان معین فراهم کنیم.

البته دانش آموزی که به مرحله پیشرفت رسیده دراستفاده از آن ایرادی نیست.

استفاده اگاهانه از ماشین حساب مارا با دنیای شیرین ریاضیات بیشتر آشنا کرده و ریاضی را برای ما جذاب تر می کند.

امروزه دنیا دنیای فن آوری است.ودانش آموز نباید در استفاده از ابزارعقب بماند.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!