آزمون پرلز چیست؟

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

آزمون پرلز چیست؟شماره 1

«آزمون پرلز»آزمون اندازه گیری مهارت خواندن ودرک مطلب است.این آزمون هر 5 سال یک بار برگزار می شود

ودر واقع یک روش برای آموزش دقیق تر خواندن است.

(زمان گیری در این آزمون بسیار اهمیت دارد.)

 

برای مشاهده بقیه ی متن لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...

 ذراین آزمون مطلبی در اختیاردانش اموز قرار میگیرد  او در زمان معینی باید مطلب را بخواند

 وبه به سوالهای مطرح شده در رابطه با آن مطب  پاسخ میدهد

(از انواع سوالها در این آزمون استفاده می شود.)

به یک نمونه توجه کنید.

متن را بخوانید وبه سوالهای زیر پاسخ دهید.(مد ت زمان .....دقیقه) 

لئونارو داوینچی (مردی که از زمان خود جلوتر بود)

بیشتر مردم وقتی نام وناردو داوینچی را می شنوند به یاد مونالیزا نقاشی  اوکه شهرت جهانی  دارد ،

 می افتند.این نقاشی در یکی از نمایشگاههای هنری در پاریس قرار دارد ودر سال میلیونها جهانگرد

از آن دیدن می کنند .اما لئنارد فقط نقاش نبود.او مخترع ،مهندس ،معمار ،

مجسمه ساز ی با استعداد بود.ذهن او پر از فکر های تازه وهیجان انگیز بود

لئونارو داوینچی در سال 1452 میلادی در خانه روستایی پدرش  در نزدیک شهر وینچی در ایتالیا به دنیا آمد

 دوران کودکی او در میان شگفتی های  طبیعتبه مشاهده جانوران وحشرات فراوان  دور وبرش گذشت

او بعدا همراه پدرش به شهر فلورانس رفت ودر آنجا نزد نقاش ومجشمه ساز  مشهوری به نام وروکیو

 به کار وتحصیل مشغول شد.

لئوناردوطی مدتی که نزد وروکیو کار می کرد درباه فنون آنروز مطالب زیادی آموخت.

این موضوع به او کمک کرد تا طرز کار اشیا را بفهمد همچنین یاد گرفت

برای ساختن رنگ نقاشی چگونه رنگهای مختلفی را  با هم مخلوط کند

و چگونه از فلز برای ساختن مجمسه استفاده کند.

 او تشنه  علم و دانش بود. او دنیای اطراف خودرا مطالعه می کردو

شکل هر چیزی را که می دیدنقاشی میکرد.او هر نوشته ای را که میدید می خواند

.به حرفها گوش فرا می دادومطالبی را که یاد می گرفت یادداشت می کرد .

بعضی از دفتر یادداشتهای او به بزرگی پوستر های دیواری بود

وبعضی انقدر کوچک بودند که  می توانست انها را در کمربند خود جای دهد

بسیاری از  دفتر چه های یادداشت او گم شدند اما تعدادی از آنها در قرن نوزدهم پیدا شده اند

وامروز در دسترس هستندکه باطرحها و نوشته های  منظم ومرتب پر شده است.

این دفتر یادداشت ها فکرهای لئوناردو را برای اختراعات نشان می دهد  

همچنین نشان می دهد که او بسیار کنجکاو بوده ودوست داشته بداند

هر چیزی چگونه کار  می کند.او نه تنها به طرز کار ماشین الات  علاقمند بود

بلکه می خواست بداند اجسام طبیعی چگونه کار می کنند

وچگونه جرکت می کنندوچگونه ساخته شده اند

اوآب جاری،برگ درختان،پرندگان در حال پرواز وبدن انسان را مطالعه ونقاشی می کرد

اوهمیشه با مشاهده دقیق همه چیزهای اطراف  خود بیشتر وبیشتر یاد می گرفت.

لئونادودانسته های خود را با اندیشه ای دیگران می آمیخت وآنها را بهتر وکامل تر میکرد

به همین علت است که بیش تر طرحهایی که در دفتر چه هایش کشیده است،فکری کاملا نو به نظر می آیند

 بعضی از آنها تصویری از دنیای اینده هستند. در واقع دنیایی که ما  امروزمی شناسیم .

برای مثال: او مدتها قبل از احتراع بالن یا هواپیما طرحی از یک ماشین پرنده کشیده است.(شکل)

 

 

با آن که لئوناردوفکر های تازه  زیادی در سر داشت اما در عمل بسیاری از

 احتراع هایی که را که تصویر آنها را کشیده بود ،

هر گز اختراع نکرد.ذر یکی از ئفتر چه هایش تصویر فردی با یک چتر نجات وجود دارد

.ولی حدود 300 سال گذشت تا این فکر توانست در

 سال 1783میلادی به مرحله آزمایش در آیدواین همان زمان بود

که یک فرانسوی با چتر نجات فرود آمد

اختراع د یگری بر پایه مطالعات لئونارددر مورد بدن انسان وعلاقمندی او

وطرز کار بدن صورت گرفته است او طرح های زیاذیاز بازوها وپاهاودیگرقسمت های بدن رسم کرد

ودر واقع او یک اد م ماشینی  -یک آدم آهنی ،را طراحی کرد.

طرح این ادم آهنی طوری بود که می توانست بنشیند، سر ودستهایش را حرکت دهد ودهانش را باز وبسته کند.

تئونارده داوینچی در سال 1519 میلادی در گذشت. اوبراستی مردی جلوتر از زمان خود بود.

 

 

چند نمونه از سوالهامتن بالا

1-   لئوناردو داوینچی چه کاره بود؟

2-   کدامیک از تجربه های کودکی لئوناردو ممکن است به مخترع شدن او کمک  کرده باشد

الف-مسافرت اوبه پاریس همراه پدر          

  ب-  مشاهده حیوانات وحشرات

ج-باز دید از نمایشگاههای هنری

د-مخلوط کردن رنگها برای ساختن رنگ نقاشی

3-وروکیو برای چه مشهور بود؟..............................................

4-لئوناردو داوینچی چیزهای زیادی از وروکیو اموخت. دو مورد از اموخته های اورا

 بنویسید وتوضیح دهید چگونه این آموخته ها در مراحل بعدی زندگی به او کمک کرد؟

..........................................

......................

5-عبارت  «تشنه علم وداتش» چه چیزی را درباره لئوناردو به شما می گوید؟

الف-دوست داشت تا جایی که می تواند چیز یاد بگیرد

ب-برای ساختن چیزهای گوناگون فکر های زیادی در شر داشت.

ج-او نقاش ومجسمه ساز با استعدادی بود.

ه-اوتصوراتی از دنیای اینده در سر داشت.

6-چرا دفتر یادداشت های لئوناردو برای انسان های امروزی اهمیت دارد................................

............

 

 

 

7-چرا لئوناردو نتوانست چگونگی استفاده از بیش تر اختراعاتش راببیند؟چون او..

الف- سرگرم اختراع چیهای تازه فراوانی بود

ب- هم نقاش بود هم مخترع

ج-قبل از ساخته شدن طرحهایش در گذشت

ه-اوبه هیچکس اجازه ساخت طرح هایش را نمی داد

8-با یک مثال نشان دهید که لئوناردوچه چیزهایی را در طبیعت مطالعه میکردو

چگونه این مطالعات در اختراعاش به او کمک میکرد/....................................

....................

9-درچه سالی انسان نخستین بار از چتر نجات استفاده کرد

1452  میلادی                    1519 میلادی      

      1783 میلادی                 1800 میلادی

10-عنوان مقاله میگویدلئوناردو از زمان خود جلوتر بود.یک نمونه از کارهایش را بنویسید

 وشرح دهید که این کار چگونه اورا جلوتر از زمان نشان میدهد...............................................

........................

11-چه عنوان دیگری برای این مقاله پیشنهاد می کنید؟

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!