بازی ریاضی1

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

بازی ریاضی ارزش مکانی (عددنویسی)(1)

بازی دونفر  یا بیشتر

  *-دوسری(تعداد 2نفر) کارت های (از 0 تا 9 ) به شکل زیر درست می کنیم

وببریدتابه شکل کارتهای کوچک درآید.

و2 کارت اضافی با شماره دلخواه برای هر نفر لازم است(رویهم 24 کارت)

 

ادامه این مطلب را در ادامه مطلب ببینید....

چون دو جدول 12 تایی داریم. (دو سری) وهمه را مخلوط می کنیم

توجه: کنید که می توان برای کلاس دوم جدول  تاطبقه (یکها )بسازیم(3 خانه)

 برای کلاس سوم(6 خانه طبقه یکها وهزارها)

کلاس چهارم وپنجم ( 4 طبقه جدول ارزش مکانی)

    4

            3

        2

      1

0

      9

           8

          7

  6

       5

 

-    دوجدول ارزش مکانی   (جدول زیر) روی  دو مقوا درست می کنیم_(هر نفر یک جدول)

-کارت عددها را برمی گردانیم(وارونه)

-بازیکن اول یک عدد برمی دارد دریک خانه  جدول(صفحه بازی خودش) به دلخواه  قرار می دهد.

-بازیکن دوم هم یک عدد بر می دارد وبه دلخواه در کارت جدول خودش می گذارد.

- هر بازی کن به نوبت  بازی می کند تا کارتها تمام شود

-برنده کسی است که عددش را درست بخواند( یک امتیاز )

 وکسی که بزرگترین عدد را ساخت هم یک امتیاز ( انجام هر دو مورد 2 امتیاز)

یکها

هزارها

ملیونها

میلیاردها

ی

د

ص

ی

د

ص

ی

د

ص

ی

د

ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!