روش محاسبه مجموع اعداد فرد متوالی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

روش محاسبه مجموع اعداد فرد متوالی:

مجموع اعداد فرد متوالی کمتر از1تا 16چنداست؟(به الگو توجه کنید)

       1   ×   1  =   1  

          2      ×    2    =    3  +    1

        3  ×    3   =     5     +  3   +  1

       4  ×  4   =7 +  5   +   3 + 1

       8 ×  8   =   15 +...+  9   +  7 +  5   +   3 + 1

 

برای مشاهده ادامه ی آموزش لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرماییید....

   64   =   8 ×  8  

 باتوجه به الگوی بالاراه کوتاه وسریع پیشنهاد کنیدو مجموع اعداد

 فرد متوالی کمتر از100 رابه دست آورید. به کلاس توضیح دهید.

خودآزمایی7-:

-1- مجموع اعداد متوالی زوج از 1تا200چیست؟

2-مجموع اعداد فرد متوالی 1تا 60 چیست؟

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!