محاسبه مجموع اعدادمتوالیازراه الگو

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه

محاسبه مجموع اعدادمتوالیازراه الگو

مجموع اعداد 1تا50چند است؟

روش دوم:استفاده از الگو (کشف راه حل)   

    2  ÷    ( 3   × 2 ) =   2  + 1

   2  ÷          (  4 ×  3 )=  3  +  2  + 1

         2  ÷    ( 5×  4)    =   4  +  3 +  2  + 1

      2  ÷    (51     ×50   )=50+...+5+4+3+2+1

 

 

ادامه آموزش در ادامه مطلب.....

روش سوم:استفاده از قاعده کلی که از روشهای بالا به دست می آید.

مجموع اعداد متوالی 1تا10چند است؟

           2     ÷    (عدد بعدی ×عدد آخر)

         110  =    11   ×  10

             55     =    2     ÷  0 11

روش محاسبه مجموع اعدادزوج متوالی:

@ مجموع اعدادزوج  1 تا10 چیست/؟                                                                    

   استفاده از الگو   :                              

      2   ×    1   =   2

                 3   ×    2    =     4   +   2

                4   ×      3    =     6  +  4   +   2

             5   ×     4     =  8    +    6   +     4    +  2

          6   ×     5    =    10 +8+6+4+2

آیا متوجه  شدید که با راهی کوتاه ،مجموع اعداد زوج متوالی 1 تا 1000

چه می شود؟                 

     501  ×    500   =  1000  +   ...  +  4   +   2

     250500   =    501     ×       500 

پس:راه سریع و کوتاه را به کلاس گزارش دهیدکه مجموع اعداد

 زوج 1تا 500 چگونه به دست می آید/؟

  • Teresita

    Teresita

    • ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۱۵:۵۶:۵۶

    What's up, every time i used to check blog posts here early
    in the dawn, for the reason that i enjoy to learn more and more. https://usados.pplware.sapo.pt/author/janis71633/


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!