بخش‌پذیری چیست؟

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

بخش‌پذیری یک رابطه ریاضی میان دو عدد درست است.

  

یک عدد درست تنها زمانی به عدد درست دیگر بخش پذیر است که از بخش آن باقیمانده‌ای برجای نماند. براین پایه عدد ۸ به عدد ۴ بخش پذیر است.

عددی به ۲ بخش پذیر است که یکان آن ۰، ۲، ۴، ۶ و یا ۸ باشد.

عددی به ۴ بخش پذیر است هر آنگاه که عددی که از دو رقم سمت راست آن ساخته می‌شود به ۴ بخش پذیر باشد.یا دو رقم ان دوصفرباشد مثل300

عددی به ۸ بخش پذیر است هر آنگاه که عددی که از سه رقم سمت راست آن ساخته می‌شود به ۸ بخش پذیر باشد.یا سه رقم سمت راست سه صفر باشدمثل1000و1440

 

 

برای مشاهده بقیه مطلب لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...

 

 

 

عددی به ۱۶ بخش پذیر است هر آنگاه که عددی که از چهار رقم سمت راست آن ساخته می‌شود به ۱۶ بخش پذیر باشد.

در کل، عددی به ۲ به نمای n بخش پذیر است هر آنگاه که عددی که از n رقم سمت راست آن ساخته می‌شود به ۲ به نمای n بخش پذیر باشد.

عددی به ۵ بخش پذیر است، هر آنگاه که یکان آن عدد به ۵ بخش پذیر باشد (۰ یا ۵).

عددی به۲۵ بخش پذیر است، هر آنگاه، عددی که با دو رقم سمت راست آن ساخته می‌شود، به ۲۵ بخش پذیر باشد (۰۰ یا ۲۵ یا ۵۰ یا ۷۵).

عددی به۱۲۵ بخش پذیر است، هر آنگاه، عددی که با سه رقم سمت راست آن ساخته می‌شود، به ۱۲۵ بخش پذیر باشد.

عددی به۶۲۵ بخش پذیر است، هر آنگاه، عددی که با چهار رقم سمت راست آن ساخته می‌شود، به ۶۲۵ بخش پذیر باشد.

در کل، عددی به ۵ به نمای n بخش پذیر است، هرآنگاه، عددی که از n رقم سمت راست آن ساخته می‌شود، به ۵ به نمای n بخش پذیر باشد.

عددی به ۳ بخش پذیر است که مجموع رقم‌های آن به ۳ بخش پذیر باشد.

عددی به ۶ بخش پذیر است، که به ۲ بخش پذیر بوده و مجموع آن به ۳ بخش پذیر باشد.

عددی به ۹ بخش پذیر است که مجموع آن به ۹ بخش پذیر باشد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!