عدد نویسی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

باسمه تعالی

دستگاه عدد نویسی  مکانی دهدهی

انسان در طول تاریخ شمارش را به تدریج  یاد گرفته است او برای شمردن از انگشتان دست استفاده کرد.10 انگشت انسان مبنایی برای شمردن دستگاه دهدهی شد.

ده یکی مساوی یک ده تایی

 ده ده تایی  مساوی یکصد تایی.و..

 

برای مشاهده بقیه مطلب لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید...

 

طبقه

 یک ها                                 

هزارها

میلیونها

میلیارد ها

بیلیونها

مرتبه

ی

د

ص

ی

د

ص

ی

د

ص

ی

د

ص

ی

د

ص

 

2

1

7

3

4

9

8

6

0

5

2

3

 

 

 

بررسی کلمات بکار رفته درعدد نویسی ریاضی

رقم:ازعدد ((      9 ،6،7،8، 5،1،2،3،4ویا 0 )جاهای مختلف یک عدد   استفاده می   شود.یا در جدول قرار می گیرد.

مرتبه:جایگاه یک  رقم را دریک عدد نشان می دهد.

ارزش مکانی: ارزش ومقدار هر رقم را در هر مرتبه نشان می دهد.

طبقه:برای خواندن  یا نوشتن یک عدد آن را سه رقم سه رقم  از سمت راست خدا می کنیم(یعنی طبقه بندی می کنیم)وعددرا با توجه به مرتبه و طبقه آن می خوانیم.

عدد بالا 4 طبقه دارد.یکها    ،            هزارها   ،میلیونها      ،میلیاردها

   ارزش مکانی  عدد (9)  صدگان  است در طبقه هزارها است(صدگان هزار)

از نظر  ارزشی هر عدد سمت چپ بزرگتر ازعدد سمت راست است.

   خودآزمایی:ارزش رقم های رنگی که نشان داده شده را به حروف وعدد بنویسید.

مثال:   4 3 5 90 78    

پاسخ:قرمز    500      پانصد 

        سبز      700000     پانصد هزار

1) 4560983                               2)   136007865                                  3)   907654332

         4)    300078962     

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!