مقایسه کسرها

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
مقایسه کسرها : الف رسم شکل     ب)مقایسه با نصف       ج) مخرج مشترک بگیریم
 

7

9

>

2

9

به شکل  نگاه کنید هردو

شکل به یک اندازه تقسیم شدند.

اما 7نهم بیشتر رنگ شده
.

 

3

9

<

3

8

به دوکسرنگاه کنید هردو

صورت کسر مساوی است

کسری بزرگتر است که مخرج کوچکتر دارد.

 

4

7

>

5

12

گاهی کسر را با نصف (یک دوم )

مقایسه می کنیم: 4/7 

  از یک دوم بیشتر است
اما 5/12 کمتر از نصف است 

شکل نشان دادیم

برای مشاهده بقیه آموزش این درس لطففا به ادامه مطلب مراجعه فرماییید....

 

6

5

>

9

10

اگر یکی از دوکسر بزرگتر از واحد باشد ،

همان کسر بیشتر است. 

 

2

5

>

1

4

بارسم شکل نشان دادیم .

1. مقایسه کنید   > ,  <  = .

 
a.

1

8

1

10

 
b.

4

9

1

2

 
c.

6

10

1

2

 
d.

3

9

3

7

e.

8

11

4

11

f.

7

4

7

6

g.

5

14

5

9

h.

4

20

2

20

i.

2

11

2

5

j.

1

2

5

8

k.

3

6

1

2

l.

1

20

1

8

m.

1

2

3

4

n.

8

7

3

3

o.

49

100

61

100

p.

7

8

8

7

q.

9

10

3

4

r.

6

5

3

4

s.

4

4

9

11

t.

1

3

3

9اگر مخرج دوکسر  نامساوی بود  مخرج مشترک بگیرید.
صورت ومخرج هر کسر را در مخرج کسر دیگر ضرب کنید

بعد مقایسه کنید.!

  
 

9

9

 

5

5

  
 

27

45

>

25

45

2. هردوکسر  را مخرج مشترک بگیرید ومقایسه کنید..

 
a.

2

3

5

8

 
 
b.

5

6

7

8

 
 
c.

1

3

3

10

 
 
d.

8

12

7

10

 
e.

5

8

7

12

 
f.

11

8

14

10

 
g.

6

10

58

100

 
h.

6

5

11

9

 
i.

7

10

5

7

 

 

j.

43

100

3

10

 

 

k.

9

8

8

7

 

 

l.

7

10

2

3

 

3. دومنجان مساوی داریم در یکی نصف ودردیگری دوسوم شکر ریختیم کدام بیشتر ؟چقدر؟

 4. مقایسه کنید وعلامت مناسب بگذارید..

a.

5

12

 

3

8

 

b.

5

12

 

4

11

c.

3

10

 

1

5

d.

3

8

 

4

7

e.

4

15

 

1

3

f.

5

6

 

11

16

g.

7

6

 

10

8

 

h.

5

12

 

5

8

i.

3

4

 

4

11

j.

13

10

 

9

8

k.

2

13

 

1

5

l.

1

10

 

1

11

5.قیمت یک پاکن 90 تومان است .فروشنده   ای  یک چهارم  تخفیف می دهد وفروشنده   دیگر  3/10  تخفیف داده کدام مناسب تر است؟   

 

   اگر قیمت یک دفتر 100 تومان باشد  با همان تخفیف های بالا ، کدام خرید مناسب تر است؟

 

 

6. دراین جا سه محور رسم کردیم  واحد هر یک را نصف ،ثلث، وخمس تقسیم و
    از بزرگ به  کوچک رسم کردیم.  گروه کسرهای زیر را ازبزرگ به کوچک واز چپ به راست مقایسه کنید:

  a.   

1

3

,

2

5

,

2

3

,

1

5

,

1

2

b.   

7

5

,

3

2

,

4

3

,

6

5

,

2

2

      ___< ___< ___ < _ < ___      ___< ___< ___< _ < ___7. مقایسه کنید.

    a.  

7

8

9

10

7

9

___< ___< ___

    b.   

1

3

4

10

2

9

___< ___< ___

8.یک معلم ورزش  بعد از بررسی دریافت  از600 دانش آموز دختر ،یک سوم  اصلا شنا نمی دانند.وخمس آنها شنا می دانند

و22/100در مسابقات والیبال شرکت می کنند وبقیه در ورشهای دیگر مهارت دارند.

a. کدام گروه بیشتر؟کسانی که اصلا شنا نمی دانند یا در والیبال شرکت دارند؟

چه کسری  در ورزشهای دیگر شرکت دارند؟

چند نفر شنا می دانند؟

 

  معما :هفت کوتوله قصه ها  تصمیم گرفتند یک پیتزا را بین خود تقسیم کنند.کوتوله بزرگتر گفت:
پیتزارا 8 قسمت کنیم وهر نفر یک قسمت بردارد ویک قسمت به سگ  بدهیم.
کوتوله دیگر گفت :پیتزا را 12 قسمت بکنیم و هر نفر یک ویک دوم   (  1/2    1) بردارد ویک ویک دوم هم به سگ بدهیم .
آیا امکان دارد؟   درکدام مورد تکه هابزرگترند

 

   

 

  • Barb

    Barb

    • ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ - ۱۷:۳۲:۴۴

    When some one searches for his vital thing, thus he/she wants to be available that in detail, thus that
    thing is maintained over here. http://www.fiestatravelusa.com/?option=com_k2&amp;view=itemlist&amp;task=user&amp;id=1143708


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!