نام گذاری اعداد

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

دوستان سلام

یه سری نام گذاری اعداد ریاضی رو گذاشتم برید تو ادامه مطلب ببینید حالشو ببرید نظر هم بدید....

هزار   (thousand  = ( 103

میلیون (  million) = (106

بیلیون  (  billion) = (109

تریلیون (  trillion) =( 1012

کوادریلیون (quadrillion) = (1015

کوئینتیلیون (quintillion) = (1018

سیکستیلیون (sixtillion) = (1021

سپتیلیون (septillion)  = (1024

اکتیلیون (octillion)  =( 10 27

نونیلیون (  nonillion) =( 1030

  دسیلیون ( decillion ) = 1033
    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!