عربی فایل صوتی هفتم

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

عربی مقدمات4.858 kbدرس اول26.88 Mbدرس دوم21.15 Mbدرس سوم27.72 Mbدرس چهارم21.39 Mbدرس پنجم22.64 Mbدرس ششم21.83 Mbدرس هفتم17.74 Mbدرس هشتم18.41 Mbدرس نهم19.91 Mbدرس دهم27.16 Mbدرس یازدهم20.58 Mbدرس دوازدهم22.65 Mbدرس سیزدهم23.64 Mbدرس چهاردهم23.11 Mbدرس پانزدهم13.76 Mbدرس شانزدهم20.84 Mbدرس هفدهم16.03 Mbدرس هجدهم18.02 Mbدرس نوزدهم24.41 Mbدرس بیستم20.91 Mbواژه نامه80.45 Mbکاور انتها866 kbعربی تیتراژ4.392 kb

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!