زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

از حال کامل استمراری برای فعالیتی که اخیرا متوقف شده، استفاده می کنیم.

Unit 9

Present perfect continuous

 

It has been raining

به مثال زیر توجه کنید:

Is it raining?

No, but the ground is wet.

It has been raining.

Have/has been –ing   

                              زمان حال کامل استمراری

i/we/they/you        have        (=I’ve  etc.)                                             doing

                                                                                been                  watching

she/he/it                  has          (=he’s etc.)                                           playing    etc.

 

 • از حال کامل استمراری برای فعالیتی که اخیرا متوقف شده، استفاده می کنیم.

یک ارتباطی با زمان حال وجود دارد:

 

 • You’re out of breath. Have you been running? (= you are out of breath now)
 • Why are your clothes so dirty? What have you been doing?
 • Where have you been? I’ve been looking for you everywhere.

 

It has been raining for two hours.

به مثال زیر توجه کنید:

 

It began raining two hours ago and it is still raining.

How long has it been raining?

It has been raining for two hours.

از زمان حال کامل استمراری با این روش استفاده می کنیم how long, for… and since…  فعالیت هنوز در حال انجام است( مانند مثال) یا تازه متوقف شده.

 • How long have you been learning English? (you’re still learning English)
 • Chris hasn’t been feeling well recently.

 

می توانید از زمان حال کامل استمراری برای اعمالی استفاده کنید که طی دوره ای از زمان تکرار شده اند:

 • Debbie is a very good tennis player. She’s been playing since she was eight.
 • Every morning they meet in the same café. They’ve been going there for years.

 

مقایسه  I am doing( unit 1) and I have been doing       

 

   I am doing                                                                                                             

Present continuous                                                              

  Now                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 • Don’t disturb me now. I’m working.          
 • We need an umbrella. It’s raining.

 

I have been doing

Present perfect continuous

                                              Now

 • I’ve been working hard. Now I’m going to have a break.
 • The ground is wet it’s been raining.
 • منبعش:انگلیش کمپ
 • عزیزان امیدوارم براتون مفید بوده باشه و برای ما نیز دعا کنید نظر یادتــــــــــــــــــون نره ها
  هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!