دانلود رایگان رفرنس معتبر و مشهور شوآرتز مخصوص آندروید Schwartz’s Manual of Surgery

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

 کمتر جراح و پزشکی هست که با کتاب جراحی شوارتز آشنایی نداشته باشد. این کتاب شامل راهنمای جامع عملیات قبل و بعد از عمل جراحی و تکنیک های جراحی می باشد .تمرکز این برنامه بر روی تکنیک های جراحی بوده و شامل تصاویر جدید، جداول، نمودار ها، موضوعات مهم، تصاویر رادیولوژی و اعمال جراحی می باشد.


بنگاه اطلاعات علمی

 

در نسخه جدید این برنامه جدول مراحل سرطان، راهنمای بیهوشی بیمار، مدیریت بیمار قبل و بعد از عمل جراحی و اضافه شده است.


بنگاه اطلاعات علمی

فهرست مندرجان این برنامه به شرح زیر است:

بخش اول:

ملاحظات پایه:

    1 The Systemic Response to Injury

    2 Fluid and Electrolyte Management of the Surgical Patient

    3 Hemostasis, Surgical Bleeding, and Transfusion

    4 Shock

    5 Surgical Infections

    6 Trauma

    7 Burns

    8 Wound Care and Wound Healing

    9 Oncology

    10 Immunology of Transplantation

    11 Surgical Complications

    12 Physiologic Monitoring and Anesthesia of the Surgical Patient

    13 Principles of Minimally Invasive Surgery

    14 Genomics, Proteomics, and Molecular Therapies

بخش دوم:

ملاحظات خاص:

    15 Skin and Subcutaneous Tissue

    16 Breast

    17 Disorders of the Head and Neck

    18 Chest Wall, Pleura, Lung and Mediastinum

    19 Congenital Heart Disease

    20 Acquired Heart Disease

    21 Thoracic Aneurysms and Aortic Dissection

    22 Arterial Disease

    23 Venous and Lymphatic Disease

    24 Esophagus and Diaphragmatic Hernia

    25 Stomach

    26 Morbid Obesity

    27 Small Intestine

    28 Colon, Rectum, and Anus

    29 Appendix

    30 Liver

    31 Gallbladder and Extrahepatic Biliary System

    32 Pancreas

    33 Spleen

    34 Abdominal Wall, Omentum, Mesentery, and Retroperitoneum

    35 Sarcomas

    36 Inguinal Hernias

    37 Thyroid and Parathyroid and Adrenal

    38 Pediatric Surgery

    39 Urology

    40 Gynecology

    41 Neurosurgery

    42 Orthopedics

    43 Surgery of the Hand

    44 Plastic and Reconstructive Surgery

    45 Geriatrics

    46 Ethical Issues in Surgery

  • پخش:بنگاه اطلاعات علمی  www.bodobia.orq.ir


    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!