پاسخ فعالیتهای علوم دوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه

پاسخ فعالیتهای  علوم دوم راهنمایی

فصل ۱

فکر کنید :در این متن به چند خاصیت فیزیکی گوگرد مشاهده شده است،‌با کشیدن خط زیر هر خاصیت آن ها را مشخص کنیدگوگرد جامد شکننده زردرنگی است که در دمای 119ºC ‌ذوب می شود و در دمای 445ºC به جوش می آید. ایننافلز جریان برق را از خود عبور نمی دهد وارد آب حل نمی شود» .

فکر کنید : آیا می توان تغییر فیزیکی را به تغییر در شیوه ی قرارگرفتن ذره های سازنده یک ماده در کنار هم نسبت دارد؟چون در تغییر فیزیکی خود ذرات هیچ تغیری نمی کند، بلکه جنبش و سرعت آن ها نسبت به همدیگر تغییر می کند

فکر کنید : 
درهر مورد با بیان علت ،‌تغییرهای شرح داده شده را در دو دسته ی فیزیکی و شیمیایی قرار دهید.

تغییر

نوع

دلیل

ماست پس از مدتی ماندن در هوای گرم ترش می شودبر اثر مصرف بیش از اندازه ی قند دندان ها سیاه می شوندکشیدن سمباده روی یک ظرف نقره ای تیره به آن جلا می بخشدگوشت سرخ بر اثر پخته شدن به رنگ قهوه ای در می آیدسطح تیرآهن پس از مدتی رنگ سرخ مایل به قهوه ای پیدا می کند

شیمیاییشیمیاییفیزیکیشیمیاییشیمیایی

تغییرذراتتغییر ذراتتغییرنکردن ذراتتغییرذراتتغییرذرات و زنگ زدن

 

 

فکر کنید :
1 – کدامیک از واژه های زیر برای بیان تغییر فیزیکی و کدامیک برای معرفی تغییر شیمیایی بکار می روند.

خردکردن ، ساییدن ، ذوب شدن ، تبخیر شدن ، آسیاب کردن----> تغییر فیزیکی
فاسد شدن ، زنگ زدن، سوزاندن ----> تغییر شیمیایی  

 

  2- برای شمع سه خاصیت فیزیکی و یک خاصیت شیمیایی مثال بزنید.

خاصیت شیمیایی :‌به آسانی می سوزد

خاصیت فیزیکی: جامد است – براثر گرما ذوب می شود – رنگ آن معمولاً سفید مایل به زرد است.  

 

  3- آیا می توانید تغییر شیمیایی را به تغییر در ساختار ذره های سازنده ی ماده نسبت داد ؟ با توجه به شکل زیر پا سخ خود را توضیح دهید

 

بله،‌چون مولکول های سه اتمی گاز NO2 قهوه ای رنگ وقتی سرد می شود به مولکول های شش اتمی N2O4 بی رنگ است تبدیل می شود پس چون ساختار مولکولی عوض شده تغییر شیمیایی است.  

 

 

آزمایش کنید ص 8

1-     خیر تغییر فیزیکی است چون با گرم شدن آب ، اکسیژن محلول در آب به صورت حباب خارج می شود وبه سطح آب می آید

2-     خیر تغییر فیزیکی است چون باباز شدن درب نوشابه ، فشار از روی نوشابه برداشته شده وگاز محلول در نوشابه به صورت حباب خارج می شود وبه سطح آن می آید

3-     بله تغییر شیمیایی است .زیرا براثر واکنش بین قرص جوشان  وآب گازی تولید می شود(ماده جدید) که به صورت حباب خارج می شود.

4-     خیر تغییر فیزیکی است چون با گرم شدن آب سرد، گازهای محلول درآب سرد خارج شده وبه صورت حباب به سطح لیوان می آیند.

5-     واکنش بین سرکه وجوش شیرین یک واکنش شیمیایی است زیرا حبابهای آزاد شده نشاندهنده تولید ماده جدید(کربن دی اکسید) است.

 

فکر کنید :
معلوم کنید که در هر مورد تغییر توضیح داده شده فیزیکی یا شیمیایی است؟ آیا با اطلاعات داده شده می توان به این پرسش پاسخ داد؟ چرا؟

1- یک مایع بی رنگ بر اثر گرم شدن به مرور ناپدید می شود.
فیزیکی : چون تبخیر شده است

2 – یک مایع سرد می شود و جامدی در ظرف ته نشین می شود.
فیزیکی :‌چون وقتی سرد می شود مقداری از مواد محلول آن رسوب می کند

3 – یک ماده ی جامد آبی رنگ در آب حل می شود و آب را به رنگ آبی درمی آورد. 
فیزیکی : چون ماده در آب حل شده است.(همچنین ممکن است شیمیایی باشد واطلاعات کامل نیست.)

4- یک ماده جامد گرم می شود وبوی تندی به مشام می رسد.

فیزیکی (مثل بخارشدن قرص نفتالن –تصعید)

 

 

فکرکنید ص 10

1-     هیدروژن+اکسیژن  ««««  آب

2-     زنگ آهن  «««««  اکسیژن+ آهن

 

طراحی کنید ص12

اگر روی یک شمع روشن یک سرپوش (مثلا لیوان وارونه) قرار دهید چند لحظه بعد شمع خاموش می شود که نشاندهنده نرسیدن اکسیژن به شمع است ووجود اکسیژن را برای سوختن ثابت میکند...

 

فکرکنیدص 12

نظریه لاوازیه را ثابت میکند که برای سوختن به اکسیژن نیاز است.زنگ زدن نیز نوعی سوختن است!چون آهن با اکسیژن ترکیب می شود.پس برای زنگ زدن نیزاکسیژن مصرف میشود...سیم ظرفشویی اکسیژن درون لوله را مصرف میکند درنتیجه سطح آب درلوله بالا می آید.

 

طراحی کنید ص 13

بله...باقرار دادن یه ظرف فلزی سرد روی شعله می توان قطرات آب را مشاهده کرد...

 

بحث کنید ص 14

1-     بستن شیر گاز= متوقف کردن سوخت

2-     بستن دروپنجره ها= جلوگیری از ورود اکسیژن به اتش

3-     پاشیدن اب سرد= جلوگیری از گرم شدن (سرد کردن)

 

فکر کنید 
گرماده یا گرماگیر بودن هر یک از تغییرهای فیزیکی و شیمیایی زیر را با آوردن دلیل مشخص کنید.
1 – تبخیر آب = گرماگیر : زیرا برای تبدیل آب به بخار گرمای زیادی لازم است.
2 – پختن غذا= گرماگیر :‌برای اینکه غذا پخته شود به انرژی گرمایی نیاز دارد.
3 – سوختن نفت = گرماده : زیرا وقتی نفت شروع به سوختن می کند مقداری زیادی گرما تولید می شود.  

 

 

فکرکنید ص16

1-     درحالت زیرافتاب : هرچه ماده گرمتر شود،تغییر شیمیایی زودترانجام می شود.

2-     کاغذ خرد شده: هرچه ماده ریز تر باشد وسطح تماس ان بیشتر باشد سریعتر واکنش می دهد

3-     پس از سه ساعت: هرچه غلظت ومقدار ماده(سوخت) بیشتر باشدسریعتر واکنش می دهد(اتش می گیرد)

 

تفسیرکنید ص 19

شکل (پ).. زیرا باسوختن شمع،مقداری از فراورده های آن بصورت گاز آزاد میشود.باجلوگیری از فرار آنها میتوان ثابت کرد که جرم واکنش دهنده وفراورده برابر است.

 

فکرکنید 
با دقت به تصویر زیر نگاه کنید. واکنش دهنده ها و فرآورده های واکنش نشان داده شده را مشخص کنید. اگر مولکول های موجود در دو طرف این واکنش را روی کفه ی ترازو قرار دهید، کدام سمت سنگین تر خواهد بود؟ چرا؟

هر دوکفه با هم برابر هستند . چون طبق قانون پایستگی جرم در یک واکنش شیمیایی جرم واکنش دهنده ها برابر جرم فرآورده ها می باشد.  

پخش:بنگاه اطلاعات علمی

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!