پاسخ فعالیتهای علوم دوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

پاسخ فعالیتهای علوم دوم راهنمایی

فصل۲

بقیه در ادامه مطلب

تمرین کنید ص 23 
در جدول زیر نامه چند جسم نوشته شده است. مشخص کنید که کدامیک چشمه نور (منیر) و کدام یک غیرمنیر است؟

 خورشیدماهتلویزیون روشنسیاره زهرهلامپ مهتابی روشنستارگان
چشمه نور* * **
غیر منیر * *  

 

فکر کنید :‌ص 27 
در هنگام روز،‌در اتاق هایی که پنجره دارند، معمولاً چراغ روشن نمی کنیم. با وجود این اشیای داخل اتاق را می بینیم.علت را توضیح دهید.

چون نور چشمه ی نوری که به اجسام غیرمنیر تابیده بازتاب پیدا کرده و به چشم ما می رسد و در نتیجه اجسام غیرمنیر دیده می شوند.  

مشاهده کنید : ص 30 
روبروی یک آینه تخت بایستید و به تصویر خود در آینه نگاه کنید. اکنون دست چپ خود را بلند کنید. تصویر کدام دست خود را بلند می کند؟ تفاوت شما با تصویرتان چیست؟ نتیجه را پس از بحث در گروه به کلاس گزارش دهید.

تصویر دست راست بالا می رود. بدن ما یک جسم حقیقی است اما تصویر مجازی است و وجود خارجی ندارد. 

پخش:بنگاه اطلاعات علمی

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!