نحوه صحیح تعارف کردن در انگلیسی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه

پینهاد دادن در انگلیسی از امور ضروری است و یادگیری آن هم ضروری است بحث پیشنهاد دادن در انگلیسی به بحث تعارف کردن بسیار نزدیک است

آموزش زبان انگلیسی مجازی

برای تعارف کردن از عبارات زیر می توان استفاده کرد

Here, have a seat.

Here take some sugar.

Please have a piece of candy.

Can I get you some coffee?

Would you like to use my pen?

Do you want me to help you?

Would you like to type that letter for you?

Here, let me open that.

I'll do that, if you want me to.

How about another piece of pie?

How'd you like me to bring you back a sanddwich?

گاهی شما تعارف دیگران را قبول میکنید و میتوانید از عبارات زیر استفاده کنید

Yes.

Thank you.

Please.

Would you mind?

If it's no trouoble for you.

That's very kind of you.

اما گاهی به هر دلیلی مجبور می شوید که درخواست دیگران را رد کنید در این موقعیت ها می توان از عبارات زیر استفاده کرد.

No, Thank you.

That's not necessary.

That's O.K.

Thanks, but it's O.K.

Thanks nut no thanks.

مثال های زیر را بخوانید و آنها را با دوستان خود تمرین کنید باید توجه داشته باشید که تنها زمانی می توان این عبارات را به درستی فراگرفت که به صورت مداوم در مکالمات خود از آنها استفاده کنید

 نحوه صحیح درخواست کردن در انگلیسی1: An elderly woman gets on a bus, and young man offers his seat.

Young man: Excuse me, Ma,am. Here, please take my saet.

Elderly woman: Thank you, young man.

نحوه صحیح درخواست کردن در انگلیسیخلاصه مکالمه: زن مسنی وارد اتوبوس میشود و مرد جوانی برای احترام به وی جای خود را به او میدهد و از او میخواهد که جای اون بنشیند.

نحوه صحیح درخواست کردن در انگلیسی2: A woman is visiting her friend 

M: Hi, Marge. Come in. Here, let me take you coat.

w: Thanks, Phil. Is sue back from shopping yet?

M: Not yet, but she should be soon. Can I get you some coffee?

W: No, Thanks. I've given up coffee. It makes me to nervous.

M: Yeah. Same for me. How about some herb tea?

W: That sounds fine. Thank you.

M: O.K. I'll be back in just a minute. sit down.

نحوه صحیح درخواست کردن در انگلیسیخلاصه مکالمه: Marge برای دیدن دوستش به خونه ااونا میره اما برادر Sue در را باز میکنه و بهش میگه که Sue خونه نیست و به زودی برمیگرده برادر Sue بلافاصله اورا به خانه دعوت میکنه کتش او را میگیره و اونه به یه فنجون قهوه دعوت میکنه اما Marge میگه که نه من قهوه رو ترک کردم چون وقتی قهوه مینوشم مضطب و عصبیم میکنه Philip هم میگه : منم مث تو همین جوریم خب با یه فنجون چای گیاهی چطوره و در جوابش Marge میگه: این به نظر خوب برسه و اینجاس ه Philip میره تا چایی بیاره.

نحوه صحیح درخواست کردن در انگلیسی3: A woman and her teen-age son are walking home from the store.

W: Tommy, look at that poor old man carrying that heavy package. Why don't you go over and offer to help him?

S: He looks like He's doing O.K

W: Go on. offer to carry it for him. Be nice to old people.

S: Oh, all right ... Excuse me, Mister. Would you like me to help you with that ?

M: Why, Thank you, son. It's getting pretty heavy for me.

نحوه صحیح درخواست کردن در انگلیسیخلاصه مکالمه:مادر و پسر در حال رفتن به سوی خانه هستن اما مادر ناگهان توجه پسر رو به مرد مسنی که درحال حمل جعبه سنگین هست و مادر از پسرش میخواد که بره کمکش اما پسر بهخونه میاره و میگه اما به نظر میرسه مشکلی نداشته باشه اما مادر با کمی اخم بهش میگه زود باش برو کمکش سعی کن با افراد مسن خوب تا کنی و پسر میره تا به مرد کمک کنه و به پیرمرد میگه که: میشه بهتون کمک کنم و پیرمرد هم در جواب میگه: چرا که نه ممنونم پسرمو دیگه جعبه برام کمی سنگین شده


-------------------------------------------------------------------------

کپی با ذکر منبع مجاز است

منبع : باشگاه زبان آموزان انگلیش کمپ

پخش:بنگاه اطلاعات علمی

  • Brittany

    Brittany

    • ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ - ۲۳:۱۱:۲۳

    Very good article. I will be dealing with a few of these issues as well.. http://www.activedigitaleducation.co.za/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=37100


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!