توضیح فصل4 علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۲ دیدگاه

زمین ساخت ورقه ای 

در سال 1912 میلادی دانشمند آلمانی بنام وگنر اظهار داشت که حدود 200 میلیون سال پیش تمام خشکی ها به هم متصل و یک تکه بوده اند این خشکی رفته رفته به دو قسمت تقسیم شده و پس از آن هر قسمت نیز قطعه قطعه شده و قاره های امروزی را بوجود آمده اند سپس وگنر نظریه زمین ساخت ورقه ای را مطرح کرد.

نظریه زمین ساخت ورقه ای:
بر اساس این نظریه سنگ کره زمین یک تکه نیست بلکه از تعدادی ورقه های بزرگ و کوچک تشکیل شده است.

http://scientificinformation.vcp.ir/

http://scientificinformation.vcp.ir/

نکته: بعضی از ورقه ها در زیر قاره ها و بعضی دیگر در زیر اقیانوس ها و برخی هر دو را در بر می گیرد.

  

نکته: به هر یک از ورقه های سنگ کره یک پلیت می گویند نمونه ای از حرکت پلیت ها در سطح زمین.

 

بر اثر حرکت پلیت ها در حاضیه ورقه ها زلزله ایجاد می شود.

زلزله
حرکت ناگهانی قسمتی از زمین را زلزله گویند که این حرکت موجب تخریب ساخمان ها و رانش زمین     می شود و گاهی خسارت جانی و مالی زیادی را به بار می آورد.

ریشتر
واحد شدت زلزله است که دانشمند آمریکایی به نام چالز فوانسیس ریشتر اولین بار شیوه اندازه گیری شدت زلزله را پیشنهاد داد او شدت زلزله را 1 تا 12 ریشتر بیان کرد.

 

 

نکته انرژی زمین لرزه ای که شدت آن یک ریشتر است برابر انرژی حاصل از انفجار 170 گرم تی ان تی (TNT) است. به ازای افزایش هر درجه ریشتر شدت زمین لرزه 31 برابر عدد قبلی است.

سؤال: چه عاملی در زیر سنگ کره موجب شکل پذیری و خمیر مانند بودن نرم کره می شود؟
جواب: دما و فشار بسیار زیاد در زیر سنگ کره

سؤال: چگونه قسمت خمیری گوشته ممکن است جا به جا شود؟
جواب: چون قسمت زیرین دما بیشتر از قسمت بالایی بخش خمیری شکل است این اختلاف دما باعث تغییر چگالی مواد شده و سبب جابه جایی ماده خمیری شکل می شود.

سؤال: چه موقع ورقه های سنگ کره جا به جا می شوند؟
جواب: وقتی مواد نرم کره به آرامی بالا بیایند و به طرفین کشیده شوند ورقه ها روی هم می خزند.


حرکت ورقه ها در مجاورهم به سه صورت ممکن است باشد.


1- دو ورقه از هم دور می شوند.

 


2- دو ورقه به هم برخورد کرده و نزدیک می شوند.


3- دو ورقه در کنار هم می لغزند.


پدیده های حاصل از حرکت ورقه ها:
1- ورقه های دور شونده:

بیش تر محل ورقه های دور شونده در میان اقیانوس ها قرار دارند در این مناطق مواد مذاب از بین دو ورقه خارج شده و بین دو ورقه سخت می شود و پوسته جدید حاصل می گردد.


به همین دلیل هر ساله چندین سانتی متر بر وسعت اقیانوس ها افزوده می شود.

 

2- ورقه ها های نزدیک شونده:
چون ورقه های نزدیک شونده خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مختلفی دارند پدیده های حاصل به یکی از صورت های زیر می باشد.
الف: برخورد ورقه اقیانوسی با قاره ای:
چون ورقه های اقیانوسی نسبت به ورقه های قاره ای سنگین تر می باشند به زیر ورقه های قاره ای کشیده می شوند و باعث ایجاد گودال اقیانوسی- کوه های آتش فشان و زلزله می شوند.


ب: برخورد دو ورقه اقیانوسی:
یک ورقه به زیر ورقه دیگر فرو می رود و با خم شدن لبه ورقه ها گودال عمیق اقیانوسی ایجاد می شود. ورقه فرو رونده ذوب شده و مواد مذاب از بستر دریا خارج می گردند و بر اثر آتش فشان جزایری سر از آب بیرون آورده و جزایر قوسی تولید می گردند.ج: برخورد دو ورقه قاره ای
هیچ کدام از ورقه ها زیر دیگری فرو نمی رود چون جرم هر دو مساوی است بر اثر چنین برخوردی کوه و زلزله شدید ایجاد می شود.

 


3- ورقه ها در کنار هم می خزند

در این محل ها نه پوسته جدید تولید می شود و نه ورقه ای تخریب می شود بلکه فقط ورقه ها کنار هم حرکت می کنند در این صورت زلزله های شدید ایجاد می گردد.

سؤالات فصل4

 


1- جملات زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید.

 

الف: در حاشیه تمام ورقه ها همیشه             انتخاب کنید             جزایر اقیانوسی              زلزله              گودال عمیق              کوه های جوال              چنگالی              فشار               ایجاد می گردد.
ب: مجموعه جزایری که در میان اقیانوسها از آب بیرون می آیند             انتخاب کنید             جزایر اقیانوسی              زلزله              گودال عمیق              کوه های جوال              چنگالی              فشار              نام دارند.
ج: بر اثر تغییر             انتخاب کنید             جزایر اقیانوسی              زلزله              گودال عمیق              کوه های جوال              چنگالی              فشار              مواد خمیری شکل نرم کره به سمت بالا حرکت می کند.

 

 

2- عبارات صحیح و عبارات غلط را مشخص کنید.

صحیح     غلط   

الف: تمام قاره ها قبلا به هم متصل بوده اند.

        

ب: ورقه های سنگ کره مرشب از هم فاصله می گیرند.

        

 

 

- گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 

3)- علت وقوع زلزله مربوط به حرکات کدام بخش از کره زمین است.

 

الف: نرم کره
ب: سنگ کره
ج: گوشته
د: هسته

 

4حاشیه ورقه های سنگ کره زمین توسط کدام پدیده ها بهتر مشخص می شود.

 

الف: زلزله
ب: گودال عمیق
ج: آتشنشان
د: رشته کوههای جوان

 

5)کدام دانشمندان نظریه زمین ساخت ورقه ای را بیان کرد.

 

الف: لامارک
ب: داروین
ج: وگنر
د: ویسمن

 

6بر اثر کدام پدیده ورقه ها هر سال چند سانتی متر بر وسعت اقیانوسها افزوده می شود؟

 

الف: برخورد ورقه اقیانوسی با قاره ای
ب: دور شدن دو ورقه از هم دیگر
ج: برخورد دو ورقه اقیانوسی
د: لغزیدن ورقه ها در کنار هم


7) اگر مواد مذاب نرم کره جریانی رو به بالا داشته باشند.

الف: ورقه ها به هم نزدیک می شوند.
ب: ورقه ها از هم دور می شوند.
ج: ورقه ها در کنار هم می لغزند.
د: ورقه ها هیچ حرکتی ندارند.8) کدام دلیل بیان کننده این است که قاره ها قبلا به هم متصل بوده اند.

الف: تشابه قاره ها
ب: تشابه سنگ های قاره ها
ج: فسیل های مشترک در قاره ها
د: هر سه مورد9) بر اثر برخورد دو ورقه قاره ای کدام پدیده ها حاصل می شوند.

الف: گودال عمیق – زلزله
ب: جزایر قوسی – آتش فشان
ج: سنگ کره جدید – زلزله
د: زلزله - کوه7) کدام پدیده های طبیعی در یک منطقه هر چه بیش تر باشد خسارت کمتری ایجاد می کند.

الف: آتشفشان
ب: زلزله
ج: طوفان
د: سیل

 

 

11) برای هر عبارت، کلمه مناسب انتخاب کنید.

 

الف: ایجاد جزایر قوسی و آتشفشان             انتخاب کنید             لغزیدن ورقه ها کنار  هم              برخورد ورقه  قاره ای و اقیانوسی              برخورد دو ورقه قاره  ای              برخورد دو ورقه  اقیانوسی              
ب: ایجاد کوه و زلزله             انتخاب کنید             لغزیدن ورقه ها کنار  هم              برخورد ورقه  قاره ای و اقیانوسی              برخورد دو ورقه قاره  ای              برخورد دو ورقه  اقیانوسی              
ج: ایجاد گودال اقیانوسی به موازات قاره ها             انتخاب کنید             لغزیدن ورقه ها کنار  هم              برخورد ورقه  قاره ای و اقیانوسی              برخورد دو ورقه قاره  ای              برخورد دو ورقه  اقیانوسی              
د: نه پوسته جدید و نه عمل تخریب صورت می گیرد             انتخاب کنید             لغزیدن ورقه ها کنار  هم              برخورد ورقه  قاره ای و اقیانوسی              برخورد دو ورقه قاره  ای              برخورد دو ورقه  اقیانوسی              
..

 • parsa

  parsa

  • ۱۳۹۲/۰۲/۱۳ - ۱۹:۲۲:۴۳

  salam va batashakor az shoma babate etelaate soodmandetoon :)

  پاسخ مدیر (seyedalisharifi89 ):   ممنون بابت شما که نظر دادید
 • علی شریف

  علی شریف

  • ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ - ۱۷:۳۰:۱۲

  با سلام
  اصلا فکر کنید ها و مقایسه کنید ها و... را توضیح ندادید


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!