آموزش نکات کاربردی ترجمه(قسمت 2)

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه


such, such a, such an:

- ترجمه such a ,such و such an عبارتست از: چنین، یک چنین، اینچنین، چنان، آنچنان

such a boy
چنین پسری، یک چنین پسری، این چنین پسری

.......

such books
چنین کتابهایی، یک چنین کتابهایی، این چنین کتابهایی

such an intresting book
یک چنین کتاب جالبی، اینچنین کتاب جالبی

such acid
چنین اسیدی، اینچنین اسیدی

such an apple
یک چنین سیبی

* یک در یک چنین یک نکره است و هم با جمع می آید و هم با مفرد.

the very هم جزو صفات اشاره است ولی بعداً به آن اشاره خواهیم کرد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!