آموزش نکات کاربردی ترجمه(قسمت 5)

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

 
many, several, both:

-اmany به معنای "تعداد زیادی" (از)، "بسیاری" (از)، "متعددی"، "زیادی" و "عدیده ای" است و در عامیانه "خیلی" ترجمه می شود.


Many books are expensive
بسیاری از کتابها گرانند

Many students are lazy
بسیاری از دانشجویان تنبل اند

.....

Are there many books on the table?a
آیا تعداد زیادی کتاب روی میز وجود دارد؟


- several به معنی "چند"، "تعدادی" (از) و "چندین" است. (چندین از نظر برخی از ویراستاران نادرست است و بهتر است استفاده نشود)


Several books are on the table
تعدادی کتاب روی میز است

Several students are lazy
تعدادی از دانشجویان تنبل اند


- both به معنی "هر دو" است.Both books are useful
هر دو کتاب مفید هستند

Both students are lazy
هر دو دانشجو تنبل هستند


نکته: اسم بعد از این سه کمیت نما قابل شمارش جمع و فعل آنها جمع است.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!