آموزش نکات مهم ترجمه(قسمت دهم)

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه


نکته: صفات دو هجایی که به ow، er و y ختم می شوند هم با er و هم با more تفضیلی می شوند. اما در تست یا تافل هرگز با more تفضیلی نمی شوند (پس هنگام ترجمه هر دو حالت کمیت نما و تفضیلی ساز را در نظر می گیریم و با توجه به متن، ترجمه مناسب را انتخاب می کنیم).

نکته: هرگز دو کمیت نما به صورت همزمان در یک گروه اسمی وجود ندارد. چنانچه قبل از more کمیت نمای دیگری ظاهر شود آن را "دیگر" یا "بیشتر" ترجمه می کنیم.


دیگر / بیشتر <-- اسم + more + کمیت نماi5 more books
5 کتاب دیگر

some more money
مقداری پول بیشتر

few more students
معدودی دانشجوی دیگر

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!