نحوه صحیح درخواست کردن در انگلیسی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه

ممکن است شما از یکی از دوستان خود بخواهید که یک لیوان آب برای شما بیاورد یا اینه از دوست خود تقاضا کنید که در درس ها به شما کمک کند اما مهم طرز بیان این درخواست است حتی گاهی ممکن است شما به کسی پیشنهاد کمک دهید پس با توجه به موقعیتی که در آن قرار دارید باید از اصطلاحات رسمی یا غیر رسمی اصتفاده کنید

نحوه صحیح درخواست کردن در انگلیسی

ممکن است شما از یکی از دوستان خود بخواهید که یک لیوان آب برای شما بیاورد یا اینه از دوست خود تقاضا کنید که در درس ها به شما کمک کند اما مهم طرز بیان این درخواست است حتی گاهی ممکن است شما به کسی پیشنهاد کمک دهید پس با توجه به موقعیتی که در آن قرار دارید باید از اصطلاحات رسمی یا فیر رسمی اصتفاده کنید

عباراتی برای درخواست دادن

Talk to him, O.K.?

Proof-read this for me, will you?

Please let me have this book when you're finished.

Can you help me with this?

Could you please turn down the radio a liitle?

May I open the window?

May I please have a glass of water?

May I ask you to mail this for me on your way to work?

Would you mind watching this for me a few minutes?

Would it be possible to type this letter before you go home?

If I can make a request, I'd like to hear some classical music.

گاهی موضوع متفاوت است و شما میخواهید به دوست خود پیشنهاد دهید که او را یاری کنید یا استادی سر کلاس میخواهد جویا شود که آیا دانش آموزان سوالی دارند یا نه در این موقعیت ها میتوان از عبارات زیر استفاده کرد.

Is there anything i can get you?

Do you want something?

Do you have any requests?

Does anyone have any requests?

Are there any requsts?

مثال های زیر را بخوانید و آنها را با دوستان خود تمرین کنید باید توجه داشته باشید که تنها زمانی می توان این عبارات را به درستی فراگرفت که به صورت مداوم در مکالمات خود از آنها استفاده کنید

 نحوه صحیح درخواست کردن در انگلیسی1: A woman is talking on the telephone at home.

Woman : Just a minute, patty. I can't hear you. Bill's watching the football game on TV. Billturn down the TV a little,  you?

Bill: What?

Woman: Can you turn down the vulume on the TV a little?

Bill: Yeah,yeah  ..... O.K. is it better?

Woman: A little ... Can you turn it down a little more? I'm on the phone ...

Bill:Oh, sure. sorry

نحوه صحیح درخواست کردن در انگلیسیخلاصه مکالمه: همسر بیل در حال مکالمه با تلفن است اما بیل اونقدر صدای تلویزیون رو زیاد کرده که همسرش دیگه چیزی نمیشنوه از همین رو از بیل خواهش میکنه که صدا رو کم کنه اما بعد از کم کردن صدا باز همسرش درخواست میکنه که صدا رو کمتر کنه

نحوه صحیح درخواست کردن در انگلیسی2: A man calls the waitress at a restaurant.

Man: Excuse me, Miss. Can I please have another glass of water?

Woman: Of course. I'll bring it in a moment.

(A few minutes later)

Woman: I'm sorry to take so long. Here you are. How's your meal?

Man: It's fine

Woman: Is there anything else I can get you?

Man: No. This is enough. I'd lie to have the check. though.

Woman: Yes, Sir. I'll bring it in a few minutes.


نحوه صحیح درخواست کردن در انگلیسیخلاصه مکالمه: مرد بعد از سفارش غذا از پیشخدمت خانم درخواست یک لیوان آب میکند اما چون یه چند دقیقه ای طول میکشه پیشخدمت از مرد عذرخواهی میکند و سپس می گوید ایا چیز دیگری لازم ندارید براتون حاضر کنم و مرد میگوید :دیگه وقت حساب کردن پول غذا است و پیشخدمت هم میرود را حساب آقا را بیاورد


منبع : باشگاه زبان آموزان انگلیش کمپ

کلمات کلیدی:آموزش رایگان زبان انگلیسی ,نحوه صحیح درخواست کردن در انگلیسی,

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!