آموزش درس پنجم زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه


درس پنجم 
گذشته ساده افعال بی قاعده

گرامر یا دستور زبان این درس ادامه گرامر درس قبل می باشد. در این درس شما با فعل های بی قاعده آشنا می شوید.

 

نکات

۱ – افعالی که با اضافه کردن ed یا d به آخرشان تبدیل به زمان گذشته می شوند. افعال باقاعده نامیده می شوند مانند play, watch و ….

۲ – بعضی از افعال برای تبدیل شدن به زمان گذشته ed نمی گیرند بلکه خودشان شکل خاصی دارند و بایستی از حفظ شوند. این افعال را افعال بی قاعده می نامند. مانند حال ساده –> گذشته ساده

go–> went
see–> saw
eat –> ate
have–> had

3 – برای منفی کردن و سؤالی کردن افعال بی قاعده مانند افعال با قاعده از didn’t , did استفاده می کنیم. توجه کنید که هنگام استفاده از فعل کمکی did و didn’t بایستی فعل اصلی جمله حتماً به حالت اول خودش برگردد. به مثال زیر توجه کنید.

He goes to school everyday. (حال ساده)
او هر روز به مدرسه می رود.

He went to school yesterday. (گذشته ساده) 
او دیروز به مدرسه رفت.

He didn’t to to school yesterday. (گذشته ساده منفی شده)
او دیروز به مدرسه نرفت.

Did He go to school yesterday? (گذشته ساده سؤالی شده)
آیا او دیروز به مدرسه رفت؟

 

تمرین 
۱ – پاسخ کامل دهید:

۱ – Did you go to library last week?
Yes, I went to libreary last week. (پاسخ)

فعل go از افعال بی قاعده است. گذشته آن went‌می باشد.

۲٫ Did Ali buy a story book yesterday? 
Yes , He bought a story book yesterday.(پاسخ)

فعل buy از افعال بی قاعده است. گذشته آن bought می باشد.

۳٫ Did you see Alies father last night?
No, I didn’t see Ali’s father last night.(پاسخ)

فعل see از افعال بی قاعده است. گذشته آن saw می باشد. اما در اینجا چون پاسخ منفی است از شکل اول فعل یعنی see استفاده شده است.

۴٫ Did she do her homework last night?
No, she didn’t do her homework last night.

پاسخ : فعل اصلی این جمله do به معنای انجام دادن می باشد. گذشته do می شود did، اما در این جمله چون پاسخ به No داده شده ( پاسخ منفی است) فعل اصلی do، به شکل اول خودش یعنی همان do آورده شده است.

 

نکته : افعال بی قاعده در انگلیسی حدود ۲۰۰ عدد می باشند که حدود ۴۰ تای آن مربوط به کلاس سوم راهنمایی می باشد و در صفحه ۸۰ کتاب درسی آورده شده است.

 

 

 

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!