آموزش درس ششم زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه


درس ششم 
زمان گذشته استمراری

گرامر یا دستور زبان این درس درباره زمان گذشته استمراری می باشد.

 

نکات

۱ – زمان گذشته استمراری در مورد عملی صحبت می کند که در گذشته برای مدتی انجام می گرفته است. فرمول این زمان به صورت زیر است:

فاعل + was(were) + ing قید مناسب + مفعول + فعل همراه

I was studing English in the evening.

2 – فعل های was , were فعل های کمکی این زمان هستند. برای منفی کردن و سؤالی کردن از همین افعال کمکی استفاده می کنیم. به مثال زیر توجه کنید.

She was watching T.V when I came. زمان گذشته استمراری
She wasn’t watching T.V when I came. گذشته استمراری منفی 
Was she watching T.V when I came.

 

تمرین 
۱ – برای پاسخ های داده شده سؤال بسازید

۱٫ what ………….?
I was reading a book last night . 
What were you reading last night . (پاسخ)

برای سؤال ساختن فعل کمکی was یا were را قبل از فاعل می گذاریم.

۲ – when …….?
Ali was playing football yesterday afternoon. 
When was Ali playing football? (پاسخ)

۳ – ………………?
No, I wasn’t eating lunch at 12 yesterday. 
Were you eating lunch at 12 yesterday.

 

2 – پاسخ کامل دهید:

۱٫ was Reza fixing his bicycle yesterday morning?
No, He wasn’t fixing his biycle yesterday morning. (پاسخ)

برای جمله منفی زمان ماضی استمراری از weren’t , wasn’t استفاده می شود.

۲ – were you helping your mother yesterday afternoon?
No, I wasn’t helping my mother yesterday afrternoon.

 

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!