Webster Essential Vocabulary

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

کلمات ضروری وبستر

ین کتاب به منظور ارتقا دایره لغات افرادی است که دانش آنها متوسط رو به خوب میباشد. کلمات استفاده شده در این کتاب گزیده ای از کلمات آزمون های GRE و SAT در ١٠ سال اخیر است. در این آزمون ها انتظار میرود که شرکت کنندگان با این ١٥٠٠ کلمه آشنایی داشته باشند. 
برای هر کلمه مفاهیمی که اغلب از یک بیشتر است آورده شده. و کلمه در دو جمله استفاده شده است. کتاب شامل کلمات متضاد و مترادف است و کلمه در حالت فعلی ، اسمی، قیدی آورده شده است. 
در بخش A برخی از پیشوندها و پسوند های کاربردی و مفاهیم آنها آورده شده است. 


English: زبانWiley, Hoboken, NJ: مولف/ناشر
PDF: فرمت فایل1.46 MB: حجم فایل
402: تعداد صفحاتwww.learn-english.ir: رمز فایل
: دریافت فایل

دانلود

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!