خواهش کردن و پیشنهاد دادن در زبان انگلیسی- قسمت دوم

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

در قسمت دوم از چگونگی خواهش کردن و پیشنهاد دادن به بررسی خواهش کردن در موقعیت های رسمی را بررسی کرده ایم

برای مشاهده بقیه مطلب به ادامه نوشته مراجعه کنید.....

بخاطر داشته باشید که همیشه میتوانید از ؟ ...Can youبرای خواهش کردن دوستانه و از? ...Could you برای خواهش کردن در موقعیت های رسمی تر استفاده میشود. یادگرفتن این دو عبارت می تواند در اغلب موارد نیاز شما را برطرف کند لیکن به خاطر آشنائی شما با عبارت های دیگر تعدادی از رایج ترین آن ها در اینجا ذکر میشود.

عبارت های Will you …? و would you…? تقریبا معادل Could you…? می باشند و در موقعیت های رسمی به کار می روند.

Will you/would you help me with this application form (, please)?

ممکن است لطفا من را در پرکردن این تقاضانامه به من کنید؟

برای دادن پاسخ منفی به خواهش های رسمی اغلب عبارت I’m afraid I can’t  (متاسفانه نمیتوانم) گفته شده و پس از دلیل ذکر میشود به مثال ها توجه کنید

A: Could you give me a ride home?  = ممکن است لطفا مرا به خانه برسانید؟

B: I’m afraid I can’t. My car is in the garage. = متاسفانه نمیتوانم ماشینم در تعمیرگاه است.

A: Could you help me fill out these forms? = میتوانید کمک کنید این فرم هارا پر کنم؟

B: I’m afraid I can’t. I’m in a big = متاسفانه نمیتوانم. خیلی عجله دارم.

 یکی از مهم ترین عبارت هائی که برای خواهش کردن در موقعیت های رسمی رایج است عبارت? Would you mind می باتشد. باید توجه داشت ه بعد از فعل mind شکل ing  افعال افعال به کار می رود این عبارت به معنی (بی زحمت-لطفا) در فارسی است.

Would you mind putting out your cigarette? =بی زحمت/لطفا سیگارتان را خاموش کنید

Would you mind opening the window? = بی زحمت / لطفا پنجره را باز کنید

باید توجه داشته باشید که در هنگام پذیرش خواهش? would you mind باید از عبارت های منفی استفاده نمود به مثال های نحوه استفاده را توجه کنید.

A: Would you mind helping me with the cleaning? =اشکالی ندارد/زحمتی نیست/ بی زحمت در نظافت کمکم کنید

B: No, not at all. نه اصلا/نه ابدا= زحمتی نیست-اشکالی ندارد

A: Would you mind typing this letter for me? = زحمتی نیست این نامه را برایم تایپ کنید 

B: Not at all = نه اصلا/نه ابدا= زحمتی نیست-اشکالی ندارد

بنابراین در پاسخ مثبت به Would you mind? از عبارت هائی مانند Yes, I would و Yes, of course و نظایر آن ها استفاده نمی شود زیرا این پاسخ منفی و غیر مودبانه می باشند. اما اگر بخواهیم پاسخ منفی بدهیم یعنی خواهش را رد کنیم از عبارت هاوی که قبلا ذکر شد استفاده میکنیم

A: Would you mind waiting for me for a few minutes? = اشکالی نداره چند دقیقه منتظر من بمانید؟

B: I’m afraid I can’t. I have to rush to my class. = متاسفانه نمی توانم. ناچارم با عجله بروم کلاس.

 دیگر عبارت هائی که در خواهش های رسمی به کار می روند عبارتند از:

Do you think you could…?

I wonder/was wondering if you could…?

Would it be possible for you to ….?

به مثال هائی که در آن ها عبارات بالا به کار رفته  توجه کنید:

Do you think you could help me with my exams? = می شود لطفا در امتحانهایم من را کمک کنید؟

I wonder/was wondering if you could speak to the boss about my proposal.

میخواستم خواهش کنم درباره پیشنهاد من با رئیس صحبت کنید

Would it possible for you to put off our exam date? =امکان دارد / ممکن است تاریخ امتحان مارا عقب بیاندازید؟

توضیح مهم: باید توجه داشت که کاربرد عبارت های رسمی محدود به موقعیت های رسمی نمی باشد. گاهی ما از دوستان یا نزدیکان خود خواهشی می کنیم که انجام آن چندان آسان نیست و یا خواهش ما خواهش بزرگ و مهمی است. در این حالت معمولا گوینده عبارت های رسمی استفاده می شود. در مثال های زیر موقعیت های دوستانه ای است که عبارت های رسمی به کار رفته است.

Boy (to his father): Dad, do you think you could try me a laptop? I really need one.

پسر(خطاب به پدرش): پدر فکر میکنی بتوانی یک لپ تاپ برایم بخری؟ واقعا یکی لازم دارم.

David: (to his friend Jim): Jim, would it be possible for you to lend me 1000 dollars until the end of the month? You know, I want to buy a new car and I’m short of cash.

دیوید (خطاب به دوستش جیم): جیم امکان دارد تا آخر ماه هزار دلار به من قرض بدهی؟ خودت میدونی که میخواهم یه ماشین جدید بخرم و پول کم دارم.


کلمات کلیدی: آموزش زبان انگلیسی ,خواهش کردن و پیشنهاد دادن در زبان انگلیسی- قسمت دوم,  قسم های انگلیسی ,فحش های انگلیسی,

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!