American English vs British English

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۲ دیدگاه

برای بیشتر کسانی که تازه شروع با یادگیری زبان انگلیسی کرده اند تفاوت های بین انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی آمریکائی مبهم بوده که شاید پاسخ این سوال را کامل نگرفته باشند


تاریخچه انگلیسی انگلیسی (British English) و انگلیسی آمریکائی (American English)

زبان انگلیسی به واسطه استعمار بریتانیا بر آمریکا در اواسط قرن هفدهم به آمریکائی معرفی گشت و با گذشت زمان به دلیل قدرت روزافزون امپراطوری بریتانیا به نقاط دیگر دنیا نیز انتقال یافت. در طول این سالها زبان محاوره ای در امریکا و بریتانیا دچار تفاوت هایی شد که امروزه منجر به ایجاد دو ساختار متفاوت از زبان انگلیسی یعنی  British English و  American English شده است.

تفاوت در لهجه

قبل ار استقلال  امریکا از انگلیس در سال 1776 لهجه انگلیسی امریکائی و انگلیسی انگلیسی شبیه به یکدیگر بودند و در هر دو لهجه R تلفظ می شد از سال 1776 دو لهجه تمایز های نسبت به یکدیگر را در خود پدیدار کردن اما این تغییر در لهجه انگلیسی بریتانیایی بیشتر شد.

در اواخر قرن 18 تفاوت در تلفظ نکردن R در انگلیسی بریتانیایی بیشتر و بیشتر شدتلفظ نکردن حرف R در جنوب انگلستان در بین طبقات بالای جامعه در سخنرانی های رسمی مرسوم شد و کم کم به نقاط دیگر بریتانیا گسترش یافت.

در این میان چند استثنا شگفت انگیز درباره بعضی از شهرهای امریکائی مانند نیویورک وجود دارد که در آن حرف R تلفظ نمی شود دلیل این تفاوت ارتباط بیشتر این شهر با انگلستان نسبت به شهرهای دیگر است اما لهجه اسکاتلندی و ایرلندی همانند لهجه امریکائی R را تلفظ میکنند.

تفاوت در به کاربردن زمان ها

در انگلیسی بریتانیایی زمان حال کامل را در مواقعی استفاده میکنیم که عملی در گذشته انجام شده ودارای تاثیر در زمان حال است به مثال زیر توجه کنید

I misplaced my pen. Can you help me find it?

اما در انگلیسی امریکائی استفاده از زمان گذشته ساده برای این چنین موردی مجاز است به مثال زیر توجه کنید

I misplaced my pen. Can you help me find it?

اما در انگلیسی بریتانیایی در چنین مواردی که عملی در گذشته انجام شده و دارای اثری در زمان حال است تنها می توان از زمان حال کامل استفاده کرد و استفاده از زمان گذشته ساده مجاز نیست

تفاوت در معنی واژگان ها

درحالی که بعضی کلمات در انگلیسی بریتانیایی معنای داشته باشند که همان کلمه در انگلیسی آمریکائی معنایی دیگر داشته باشد برای مثال در انگلیسی بریتانیائی کلمه athlete به ورزشکاری گفته میشود که در مسابقات دو و میدانی شرکت میکند درحالی که همین کلمه در انگلیسی آمریکائی بیشتر به تمام تمام کسانی که در فعالیت های ورزشی شرکت میکنند اشاره می کند

کلماتی مانند AC, Airplane, bro, catsup, cell phone  در انگلیسی امریکائی به صورت معمول استفاده میشوند اما همین کلمات در انگلیسی بریتانیایی کمتر استفاده می شوند در مقابل کلماتی مانندclockwise, barrister, cat's eye بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند درحالی که انگلیسی امریکائی کمتر مورد استفاده قرار میگیرند

منبع:انگلیش کمپ

انتشار:http://scientificinformation.vcp.ir/

 کلمات کلیدی:American English vs British English, آموزش زبان انگلیسی, بریتانیایی, آمریکایی, زبان ,

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!