اساطیر و افسانه های ایرانی پیش از آریایی ها

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

پیش از اینکه اقوام آریایی به ایران بیایند و سلسله های مختلف پادشاهی از ماد تا پارس را در ایران شکل دهند اقوامی به شکل منفرد از نژاد های گوناگون و دارای دین و مذاهب مختلف در ایران زندگی میکردند . آن هاعمدتا با همسایگان خود شباهت های مذهبی و نژادی نداشتند .این اقوام شامل عیلامیان, لولوبی‌ها، گوتی‌ها، کاسی‌ها و اورارتوها می‌شدند. بسیاری از آن ها در نیمه جنوبی سرزمین  ایران و غرب و شمال غربی ساکن شده بودند و دارای اساطیر و افسانه های مخصوص خود بودند. اساطیر قوم کاسی های با اسطوره های هند و اروپایی به ویژه در نام..........

اساطیر  عیلامی که قومی منفرد و البته دارای قرابت‌های زبانی با دراویدی‌ها غیرآریایی هند، بودند با برخیاساطیر مندرج در ریگ‌ودا مشترک است. عقیده ها و سنت هایی که ان ها داشتند بعد ها در عقیده آریاییان و فرهنگ دیرپای ایرانیان تاثیر گذاشت. با ورود این مهاجران،اساطیر  جدیدتری که اساطیر جامع ایران شناخته می‌شوند به این سرزمین وارد شد. محققان بر این باورند که هندوایرانیان به صورت قومی واحد می‌زیستند تا اینکه شاخه‌ای به ایران و شاخه‌ای به هند شدند.و شاید این دلیلی برای آن باشد که اساطیر  ایران با اساطیر هند شباهت های فراوانی با هم دارند. اسطوره‌شناسان گاه با کمک اساطیر  قوم خویشاوند صورت کهن یا باستانی اسطوره‌ای خاص را بازسازی می‌کنند.با جای‌گیر شدن هندوان در سرزمین‌ نو سیر تکاملی اسطوره‌های تا-حد-زیادی-مشترکِ ایشان تفاوت یافت. و اساطیر ایران از ان ها تاثیرات بسیار زیادی را پذیرفتند. محققان این تأثیرها را در جایجای اساطیر ایرانی نشان داده‌اند. این اقوام در ایران پیش از آریایی ها زندگی کردند و پس از آمدن آریایی ها به  ایران بدلیل پراکنده و کم بودن تعدادشان با آریایی ها یکی شده و اندک اندک از بین رفتند .

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!