خدایان و ایزدان ایران باستان

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

در ایران و در دین زرتشت همانگونه که پیشتر نیز گفتیم همه اساطیر  و افسانه ها بر دو دسته خوب و بد تقسیم شده اند که همواره با یکدیگر در حال نبرد هستند. این دو دسته کلی در میان ایرانیان به دو نام اهوره ها و دیوان نام گذاری میشده است. نخست در میان هند و ایرانیان این اعتقاد مشترک بود اما در طول تاریخ و گذشت زمان اعتقاد میان هند و ایرانیان برعکس شد به گونه ای که در ایران اهوره ها خدایان خوب و دیوان خدایان بد و شرور شدند در حالی که در میان هندوان اهوره ها خدایان بد و دیوان خدایان نیک شمرده میشدند . دوگرایی یا جنگ همیشگی میان خداییان و دیوان همواره ..............

 برقرار بود و ایرانیان باستان  برای هر دوی ان ها قربانی میکردند و دلیل قربانی برای اهوره ها افزایش قدرت بود همانطور که در مورد تشریه  این کار شرح داده شد و دلیل قربانی کردن  برای خدایان بد یا دیوان این بود که آن ها دست از سر مردم و اهوره ها بردارند .

تمایز بزرگ میان اقوام هنودو ایرانی یا همان آریایی با دیگر اقوام جهان این بود که  ایرانیان باستان همواره خدایان را میپرستیدند و به اهوره ها اعتقاد داشتند و بر خلاف بقیه اقوام هیچگاه بت پرست نبوده و بت پرستی را تجربه نکرده اند . فهرستی از ایزدان آریایی را میتوانید در تصویر زیر مشاهده کنید .


    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!