دیو در آئین ایران باستان

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

دیو
همانطور که در نوشته های پیشین گفته شد واژه دیو در نزد اقوام هند و اروپایی در معنای خدا به کار میرفته است اما در ایران با توجه به تغییراتی که پیش امد دیو به معنایی دقیقا برعکس تبدیل شد و به معنای نیرو های شر که همواره با خداییانو اهورا مزدا در تضاد هستند تبدیل شد . واژه دیو در نزد اروپاییان به خصوص در زبان لاتین نیز از ریشه dio گرفته شده و به همان معنای خدا می باشد . در زبان پهلوی و هندی باستان واژه دیو در..............دیوان در اوستا و مبارزه با آن ها 
دیوان در اوستا در واقع بدی ها و نیرو های بد را شامل میشوند که در اینصورت دسته بندی ان ها بسیار مشکل میشود و بی شمار دسته وجود دارد که کوچکتر و کوچکتر میشوند . بخشی از آن ها دیوان بیماری یا اهریمنان ایجاد مریضی و بیماری هستند مانند دیو کپس تی، یا دیوهای دریوی و دوی. گروهی از دیوان نیز در گروه دیوان سستی و تنبلی قرار میگیرند مانند چون کسویش به معنی ناتوانی دیو مرشَوَن به معنی فرتوتی، دیو نسو که دیو گند و لاشه است. و با این گند و تفعن کسانی را که مرده را لمس می‌کنند آلوده می‌سازد.
در اوستا و در یسنا همواره به روی آوردن به خدا و پرهیز از پرستش دیوان سفارش شده است بخشی از آن را با هم میخوانیم . 
یسنای سی و دو بند یک تا سه: برای رسیدن به خوش بختی و بخشایش اهورامزدا باید همه شما ای خویشان و هم کاران و یاران و نیز شما ای دیو پرستان رو به خدای یکتا آورید. پروردگارا باشد که همه پیامبر پیام تو باشیم و کسانی را که دشمن نام و راه تو اند از خود دور نگاه داریم. ای دیو پرستان و گم راهان شما و هواخواهان شما از گروه کج منشان و تیره دلانی هستید که مدت ها است کردار زشت شما در هفت کشور زمین بر همه آشکار است و به بدی شناخته شده اید.مازندران جایگاه دیوان 
شعر معروف ملک اشعرای بهار را همگی شنیده ایم که میگوید :

ای دیو سپید پای در بند 
ای گنبد گیتی ای دماوند

برخی ریشه نام مازندران را آمیخته‌ای از ماز به معنی بزرگ و نیز میانه ، ایندیرا و ان پس وند مکان حدس زده‌اند و در نتیجه مازیندیران را به معنی جایگاه دیو بزرگ ، ایندیرا می‌دانند. گواه آن را هم این موضوع شاهنامه دانسته‌اند که در آن از مازندران به عنوان جایگاه دیو سفید نام برده است و نیز ایندیرا را کوهی دانسته است در میانه این سرزمین. شاید دلیل تشبیه دماوند به دیو سپید توسط ملک اشعرای بهار نیز همین بوده است .

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!