خدایان ایران باستان

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

در ایران باستان برای نیایش و ستایش خدا نه به نیایش گاه یا صومعه بلکه به طبیعت و قلل کوهها و ... میرفتند .یکی از عادت های ایرانیان باستان این بود که در قله بلندترین کوه برای اهورامزدا قربانی دهند . آنان گنبد آسمان را اهورامزدا می نامیدند و برای خورشید،ماه،زمین،آتش و آب نیز قربانی می دادند. محراب های آنان نه در معابد که در بلندای کوهها و نقش برجسته های بزرگ و کتیبه های شهریاران نه در مراکز بزرگ تمدن که بر سینه خرسنگ های کوهها جای داشت. چنانکه شما در جاهای مختلف کتیبه های مختلفی را بر بلندای کوه ها میبینید مانند کتیبه بیستون و ... .


 

با وجود اینکه توصیفی بسیار اسطوره ای از خدایان ایران باستان هست اما داستان های اسطوره ای درباره آنان بسیار کم است حتی در شاهنامه که عده ای گویند خوتای نامکی که بدست فردوسی رسیده بود کامل نبوده و بخش های از این من جمله این داستان حذف شده بودند که یکی از تفاوت های ادبیات حماسی ایران و یونان نیز در همین است .این خدایان که ممکن است با داستان مایه های ویژه توصیف انسان چون خدایان گردونه ران و دارای گردونه های زیبای طلا که ارابه های آنان را اسبان نامیرا حمل می کنند توصیف شوند اما ریخت گرایی آنان غالباً صفات آنان را در بر می گیرد: که این یکی دیگر از تفاوت های حماسه ایران و یونان باستان است مثلاً در مهر یشت(از کتب زرتشتیان که در مورد خدایان پیش زرتشتی است) میتره(میترا یا مهر) را هزار چشم و هزار گوش است و این بدین معناست که هیچ کس را یارای خطا کردن و خطا گفتن بدون آنکه او متوجه شود نیست.

سلسله مراتب خدایان بر اساس الگو های جامعه انسانی ساخته شده و ساختار فرمانروایی خدایان همانند ساختار مراکز زمینی(فرمانروایان،جنگجویان و کشاورزان و صنعتگران)سه گانه است.شمار خدایان و دیوان در اساطیر ایران بسیار زیاد است و شناخت همه آنان از عهده یک فرد خارج است. اما در جاهای مختلف به برخی از ان ها که مهمترین شان هستند اشاره کردیم  که در لینک های زیر میتوانید از همین سایت مطالبی را بخوانید در این باره .


ویژگی های خدایان ایران باستان

افسانه آناهیتا (خدا بانوی اردوی سورا )

اهورا مزدا ( سرور دانا )

امشه سپنته ها(امشاسپندان)

وایو(خدای باد) در افسانه های کهن

وهومنه (بهمن)

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!