دانلود سری کامل کتاب های Headway ویرایش سوم

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه


دانلود رایگان ویرایش سوم کتاب های Headway

به همراه فایل صوتی و ویدویی

 

New Headway 3rd Edition


مجموعه New Headway یک دوره آموزشی زبان انگلیسی در شش سطح از مبتدی تا پیشرفته است که در بسیاری از موسسات زبان کشور تدریس می شود. در این پست مجموعه ای بزرگ از کتاب های ویرایش سوم New Headway در اختیار زبان آموزان قرار گرفته شده است. در گردآوری این مجموعه که سعی شده کامل ترین باشد، فایل های Student Book، Teacher's Book، فایل صوتی، فایل های ویدویی، فایل های Work Book، نرم افزار و ... از بر روی سایت زبان ایرانیان قرار گرفته شده است. همچنین علاوه بر ویرایش سوم کتاب های New Headway، مجموعه های Academic Skills، Pronunciation Course، Talking Points نیز ارائه شده که هر یک شامل چندین سطح می باشد. از ویژگی های بارز مجموعه حاضر در بر داشتن منابع کمک آموزشی فراوان در کنار کتاب های آن است که زبان آموز می تواند پس از مطالعه هر درس تمرین های مرتبط را انجام داده و با بررسی پاسخ های ارائه شده، سطح زبان خود را بهبود بخشد. با استفاده از فایل های صوتی و متن Transcript شده آن نیز می توانید مهارت Listening خود را بهبود بخشید. لیست کتاب های هر سطح را می توانید در ادامه مطلب مشاهده نمایید.


برای دانلود این مجموعه، مشاهده تصاویر و توضیحات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید ...

صاویر نمونه

دانلود مجموعه دوره آموزش زبان انگلیسی

 

New Headway 3rd Edition


رمز رمز  عبور تمامی فایل ها: www.irlanguage.com


راهنما: پس از دانلود، با استفاده از نرم افزار Winrar و پسورد داده شده فایل ها را Extract نمایید.


 

دانلود  دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" سطح="" beginner<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "](حجم: 653 مگابایت)

دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" سطح="" beginner<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "]

 

شامل:

  - فایل PDF کتاب Student's Book

  - فایل های صوتی کتاب Student's Book

  - فایل PDF کتاب Teacher's Book

  - فایل PDF کتاب Tests Book

  - نرم افزار Teacher's Resource Book

  - فایل PDF کتاب Work Book

  - فایل های صوتی کتاب Work Book


 

دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" سطح="" beginner<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "]دانلود  دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" سطح="" elementary<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "](حجم: 501 مگابایت)

دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" سطح="" elementary<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "]

 

شامل:

  - فایل PDF کتاب Student's Book

  - فایل های صوتی کتاب Student's Book

  - فایل PDF کتاب Teacher's Book

  - فایل PDF کتاب Tests Book

  - فایل PDF کتاب Teacher's Resource Book

  - فایل PDF کتاب Work Book

  - فایل های صوتی کتاب Work Book

  - فایل Image نرم افزار CD-ROM


 

دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" سطح="" elementary<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "]دانلود  دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" سطح="" pre="" intermediate<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "](حجم: 529 مگابایت)

دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" سطح="" pre="" intermediate<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "]

 

شامل:

  - فایل PDF کتاب Student's Book

  - فایل های صوتی کتاب Student's Book

  - فایل PDF کتاب Teacher's Book

  - فایل PDF کتاب Tests Book

  - فایل PDF کتاب Teacher's Resource Book

  - فایل PDF کتاب Work Book

  - فایل های صوتی کتاب Work Book


 

دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" سطح="" pre="" intermediate<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "]دانلود  دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" سطح="" intermediate<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "](حجم: 512 مگابایت)

دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" سطح="" intermediate<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "]

 

شامل:

  - فایل PDF کتاب Student's Book

  - فایل های صوتی کتاب Student's Book

  - فایل PDF کتاب Teacher's Book

  - فایل PDF کتاب Tests Book

  - فایل PDF کتاب Teacher's Resource Book

  - فایل PDF کتاب Work Book

  - فایل های صوتی کتاب Work Book

  - فایل Image نرم افزار CD-ROM


 

دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" سطح="" intermediate<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "]دانلود  دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" سطح="" upper="" intermediate<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "](حجم: 329 مگابایت)

دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" سطح="" upper="" intermediate<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "]

 

شامل:

  - فایل PDF کتاب Student's Book

  - فایل های صوتی کتاب Student's Book

  - فایل PDF کتاب Teacher's Book

  - فایل PDF کتاب Tests Book

  - فایل PDF کتاب Teacher's Resource Book

  - فایل PDF کتاب Work Book

  - فایل های صوتی کتاب Work Book


 

دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" سطح="" upper="" intermediate<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "]دانلود  دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" سطح="" advanced<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "](حجم: 315 مگابایت)

دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" سطح="" advanced<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "]

 

شامل:

  - فایل PDF کتاب Student's Book

  - فایل های صوتی کتاب Student's Book

  - فایل PDF کتاب Teacher's Book

  - فایل PDF کتاب Work Book

  - فایل های صوتی کتاب Work Book


 

دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" سطح="" advanced<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "]دانلود  دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" academic="" skills<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "](حجم: 142 مگابایت)

دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" academic="" skills<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "]

 

شامل:

  - فایل PDF کتاب Student's Book سطح 1

  - فایل PDF کتاب Teacher's Book سطح 1

  - فایل PDF کتاب Student's Book سطح 2

  - فایل PDF کتاب Student's Book سطح 3

  - فایل PDF کتاب Teacher's Book سطح 3


 

دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" academic="" skills<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "]دانلود  دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" pronunciation="" course<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "](حجم: 323 مگابایت)

دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" pronunciation="" course<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "]

 

شامل:

  - فایل PDF کتاب Student's Book سطح 1

  - فایل های صوتی کتاب Student's Book سطح 1

  - فایل PDF کتاب Student's Book سطح 2

  - فایل های صوتی کتاب Student's Book سطح 2

  - فایل PDF کتاب Student's Book سطح 3

  - فایل های صوتی کتاب Student's Book سطح 3

  - فایل PDF کتاب Student's Book سطح 3

  - فایل های صوتی کتاب Student's Book سطح 3


 

دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" pronunciation="" course<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "]دانلود  دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" talking="" points<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "](حجم: 39 مگابایت)

دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" talking="" points<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "]

 

شامل:

  - فایل PDF کتاب Student's Book

  - فایل های صوتی کتاب Student's Book


 

دانلود="" مجموعه="" new="" headway="" -="" talking="" points<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "]دانلود  دانلود="" نرم="" افزار="" new="" headway="" -="" quick="" tick="" tests<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "](حجم: 1 مگابایت)

دانلود="" نرم="" افزار="" new="" headway="" -="" quick="" tick="" tests<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "]

 

شامل:

  - نرم افزار تست های هر شش سطح


 

دانلود="" نرم="" افزار="" new="" headway="" -="" quick="" tick="" tests<="" a="" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 162, 225); text-decoration: none; "]دانلود  دانلود فایل های ویدویی New Headway - سطح Beginner (حجم: 126 مگابایت)

دانلود  دانلود کتاب Video Book New Headway - سطح Beginner (حجم: 9 مگابایت)


 

دانلود  دانلود فایل های ویدویی New Headway - سطح Elementary (حجم: 126 مگابایت)

دانلود  دانلود کتاب Video Book New Headway - سطح Elementary (حجم: 3 مگابایت)


 

دانلود  دانلود فایل های ویدویی New Headway - سطح Pre Intermediate (حجم: 136 مگابایت)

دانلود  دانلود کتاب Video Book New Headway - سطح Pre Intermediate (حجم: 2 مگابایت)


 

دانلود  دانلود فایل های ویدویی New Headway - سطح Intermediate (حجم: 189 مگابایت)

دانلود  دانلود کتاب Video Book New Headway - سطح Intermediate (حجم: 7 مگابایت)


رمز رمز  عبور تمامی فایل ها: www.irlanguage.com


راهنما: پس از دانلود، با استفاده از نرم افزار Winrar و پسورد داده شده فایل ها را Extract نمایید.

 • Rosie

  Rosie

  • ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ - ۲۱:۰۳:۴۶

  Great post. I was checking constantly this blog and I&#039;m
  impressed! Extremely useful info specially the last part
  :) I care for such info a lot. I was seeking this certain info for a long time.

  Thank you and best of luck. http://www.cirkitrepair.com/component/k2/itemlist/user/14604


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!