مشکلات سلامتی به زبان انگلیسی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

مشکلات سلامتی

به تصاویر زیر خوب دقت کنید و معنی کلمات تیره را حدس بزنید و بعد در پایین صفحه معنی آنها را ببینید.
 

He has a sore throat.
His throat hurts.
He has a cough.
She hurt her back.
She has a backache.
Her back is sore.
.........................

 

He has a sore throat.
His throat hurts.
He has a cough.
She hurt her back.
She has a backache.
Her back is sore.
He has a headache.
His head hurts.
She hurt her toe.
Her toe hurts.
She has cramps.He hurt his finger.
He has a hurt finger.
His finger hurts.
He has a bad cold.
His nose is stuffy.
He has a runny nose.
He has a stomachache.
His stomach hurts.
He has a fever.
His temperature is up.
His fever is up.
He has a bad cut.
His arm is cut.

 

 

معنی لغات

sore  دردناکsore throat  گلو درد
hurt  درد کردن، آسیب رساندن، آسیب دیده
cough  سرفهbackache  کمردرد
headache  سردردcramp  گرفتگی عضله
cold  سرما خوردگیstuffy  گرفته، کیپ
runny  آبریزstomachache  شکم درد
fever  تبtemperature  تب
cut  بریدن، بریدگی 

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!