سوالات فصل اول کتاب علوم سوم

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۵ دیدگاه

سوالات فصل اول کتاب علوم سوم

 

فصل اول کتاب سوم

1.      نظریه ی دموکریت درباره ی اتم را بنویسید؟

2.      نظریه ی دالتون در باره ی اتم را بنویسید؟

3.      نظریه ی تامسون در باره ی اتم را بنویسید؟

4.      تفاوت و شباهت نظریه تامسون و دالتون را بیان کنید؟

5.      ساختار پیشنهادی اتم تامسون چه نام دارد؟

6.      اولین دانشمندی که به وجود بارهای الکتریکی دراتم پی برد که بود؟

7.      دانشمندی که پس از تامسون برای اتم مدل ارائه کرد که بود؟

8.      مدل رادرفورد دربارهی اتم را بیان کنید؟

9.      برای مدل تامسون و رادرفورد مدلی زسم کنید؟

10.  مدل پیشنهادی رادرفورد چه نام دارد؟

11.  الکترون و پروتون را از نظر جرم با هم مقایسه کنید؟

12.  دانشمندی که پس از رادرفورد برای اتم مدل ارائه کرد که بود؟

13.  مدل بور را برای اتم بیان کنید؟

14.  مدل پیشنهادی بور چه نام داشت و تصویری از آن رسم کنید؟

15.  مدل امرزی اتم چه نام دارد و چه شکلی می باشد؟

16.  اولین بار چه کسی به حضور نوترون در اتم پی برد؟

17.  نوترون چیست؟

18.  علت اینکه در هسته اتم بدون تلاشی پروتون ها در کنار هم قرار می گیرند چیست؟

19.  عدد اتمی چیست و آن را با چه حرفی نمایش می دهند؟

20.  عدد جرمی چیست و آن را با چه حرفی نمایش می دهند؟

21.  نماد شیمیایی چیست؟

22.  عدد بالا و پایین سمت چپ نماد شیمیایی نشان دهنده چیست؟

23.  جدول تناوبی عناصر چگونه جدولی است و چگونه تهیه می شود؟

24.  نماد های زیر به چه عناصری تعلق دارند

Al,P, Cl, Ca,He,C,O,F

25.چرا برخی از نمادهای شیمیایی عناصر دو حرفی است؟

26.سلول های .خورشیدی از چه جنسی است؟

27.اولین بار چه کسی از نمادهای شیمیایی استفاده کرد؟

28.ایزوتوپ یا هم مکان یعنی چه مثالی بزنید؟

29.اتم های ناپایدار چه تعداد نوترون دارند؟

30.شکافت هسته ای یعنی چه؟

****

یک پله بالاتر

1.      اختلاف تعداد پروتون و نوترون عنصری 3 است. اگر عدداتمی این عنصر 21 باشد تعداد نوترون و عدد جرمی این عنصر را محاسبه کنید؟

2.      ساده ترین اتم کدام است؟

3.      در اتم X5828عدد جرمی ،عدداتمی و تعداد نوترون به ترتیب کدامند؟

4.      تفاوت تعداد الکترون ها و نوترونها در اتم Zn6530کدام است؟

5.      اگر اتمی باعدد جرمی 7 دارای 3 پروتون در هسته ی اتم باشد تعداد نوترونهای موجود در این اتم را بدست آورید؟

6.      مدل بور را برای اتم لیتیم با عدد اتمی 3 و عدد جرمی 7 رسم کنید؟

7.      در اتمی تعداد الکترونها و نوترونها 6 است عدد جرمی و اتمی آن چند است؟

8.      هر اتم از سه ذره به نام پروتون ،نوترون و الکترون ساخته شده است.کدام یک از این ذرات مشخص کننده ی مشخصات و خاصیت های اتم است؟

9.      تعداد الکترونهای X2311 چقدر است؟

10.  اتم کربن 6 پروتون و 6 نوترون دارد مدل این اتم را با توجه به نظر رادرفورد ،بور و تامسون رسم کنید؟

  • Marel

    Marel

    • ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ - ۲۳:۱۱:۲۹

    Dear Hanna!I understand your confusion and your stress. It is not easy to choose right classes because the whole system is different from our Finnish one. I hope you find some people there who can observe your skills in English language and help you to find right clsases.Your Father


ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!