فرم ارزشیابی سوالات امتحانی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

نکاتی که باید در تهیه‌ی سئوالات مورد نظر قرار گیرد.

 

1 – مشخصات کامل سه برگ نام و نام خانوادگی – کلاس – پایه – مدرسه – منطقه – زمان تاریخ – نام طراح نوشته شود .

2 – سئوالات باید از ساده به مشکل نوشته شود .

3 – از انواع سئوالات ( تستی – تشریحی – جور کردنی – صحیح و غلط و ... ) استفاده شود .

4 – سئوالات هم نوع پشت سر هم قرار گیرد .

5 – سئوالات باید دستور کار لازم را داشته باشد.

6 – سئوالات باید با عبارتهای دقیق و گویا و دور از ابهام طرح شود .

7 – متن یک سئوال راهنمای پاسخ سئوال دیگر نباشد .

8 – برای پاسخ هر سئوال بارم مناسب در نظر گرفته شود .

9 – سئوال باید یک موضوع مهم را مورد سنجش قرار دهد .

10 – در سئوالات انشایی دامنه و حد پاسخ مشخص شود . (2 جمله – 3 مورد )

11 – در تهیه‌ی سئوالات بودجه‌بندی کتاب رعایت شود .

12 – در تهیه‌ی سئوالات به متن درس و بارم مربوطه‌اش نیز توجه شود .

 

انواع سئوالات :

 

 جورکردنی 

هرگاه چند سئوال و چندگزینه را در هم ادغام کنیم سئوال بدست آمده را جورکردنی می‌گویند .   اصولی که باید در سئوالات جورکردنی رعایت شود .

-          تعداد گزینه‌ها از تعداد سئوالات بیشتر باشد.

-          گزینه‌ی کلید هر سئوال نباید در مقابل آن سئوال نوشته شده باشد .

-           سئوالات باید دارای دستورالعمل پاسخ باشد تا شاگرد بتواند درست پاسخ دهد .

-           هم سئوالات و هم گزینه‌ها باید از یک جنس باشد .

-          تا حد ممکن هم سئوالات و هم گزینه‌ها باید خلاصه نوشته شود.

        

  صحیح و غلط 

به سئوالات دو گزینه‌ای گفته می‌شود که گزینه‌های آن کلمه‌ی صحیح و غلط باشد .

     اصولی که در سئوال (صحیح و غلط ) باید رعایت شود.

-          متن سئوال بایدمثبت و خبری باشد .

-          متن سئوال نباید گول زننده باشد.

-          متن سئوال باید کامل باشد .

-          متن سئوال باید قطعاً درست یا قطعاً نادرست باشد .

 

 کامل کردنی

به سئوالاتی گفته می‌شود که از متن سئوال یک کلمه یایک عبارت 2 کلمه‌ای حذف شده باشد .

      اصولی که در سئوالات کامل کردنی باید رعایت شود.

-          متن هر سئوال باید که جای خالی داشته باشد.

-          جای خالی نباید در اول جمله باشد.

-          جای خالی با یک کلمه‌ی معین و مشخص پر شود.

-          کلمه‌ی حذف شده بایستی از ارکان مهم جمله باشد.

 

چند گزینه ای : به سئوالاتی گفته می‌شود که یک سئوال، چندگزینه یا پاسخ را در اختیار دارد و فراگیر باید پاسخ صحیح را از بین گزینه‌ها انتخاب کند .

 

   اصولی که در سئوالات چند گزینه‌ای باید رعایت شود:

     الف ) اصول متن سئوال

      متن سئوال باید :

1.        ساده و روشن باشد دارای مفهوم باشد.

2.        مطالب اضافی نداشته باشد.

3.        یک مطلب را در برگیرد.

4.        مستقل از متن سئوالات دیگر نوشته شود.

5.       گول زننده نباشد.

6.       مثبت طرح شود .

7.        کلیشه‌ای نباشد.

8.        گزینه‌ی کلید آن نباید در متن سئوال دیگر آورده شود.

      ب ) اصول گزینه‌ها :

1.       طول گزینه ی کلید نباید از گزینه‌های انحرافی دیگر بیشتر باشد.

2.       گزینه‌کلید نباید متضاد گزینه‌های انحرافی نوشته شود.

3.       کلمات متن نباید در گزینه‌ی کلید آورده شود.

4.       هر سئوال باید گزینه‌ی کلید دشته باشد.

5.       گزینه‌ی انحرافی نباید مترادف هم نوشته شود.

6.       گزینه‌ی انحرافی باید به اندازه‌ی گزینه‌ی کلید جلب توجه نماید .

    

v               اصولی که در گزینه‌ی کلید و گزینه‌ی انحرافی باید رعایت کرد.

       -  هم گزینه ی کلید و هم گزینه‌های انحرافی ، کلمات «هیچ کدام»

       - همه موارد الف و ب و ج درست یا نادرست است نباشد.

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!