اصطلاحات و تعاریف فرآورده های مختلف چوبی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
- هدف

هدف از تدوین این استاندارد ارائه اصطلاحات ویژه و تعاریف فرآورده های مختلف چوبی جنگلی است.

2- دامنه کاربرد

این اصطلاحات شامل فرآورده های مختلف چوبی از مرحله قطع درخت تا خروج از جنگل میباشد.

3- اصطلاحات کلی

3-1- مواد چوبی خام : شامل درخت کاملا انداخته شده، تمام تنه، چوبهای گرد، چوبهای گرد شکافته شده، کنده درخت، چوبهای تبدیل شده، ضایعات چوبی و مازاد مقطوعات برای پردازش یا مصرف سوخت

3-2- تمام تنه : تنه جدا شده از کنده بطوریکه فقط شاخه ها و تاج شاخه درخت قطع شده باشد.

3-3- فرآورده های چوبی : فرآورده های چوبی جدا شده از درخت انداخته شده (یا قسمتهای برش داده شده طولی و عرضی) به نحوی که ساختمان فیزیکی و شیمیائی چوب دست نخورده باقی بماند.

3-3-1- چوب گرد : چوبهای تهیه شده بوسیله برشهای عرضی تنه یا شاخه درخت.

3-3-2- چوب شکافته : چوب حاصل از شکافتن چوبهای گرد.

3-4- چوب تجارتی : شامل چوبهای گرد و شکافته شده (باستثنای چوبهای هیزمی، چوبهای نامناسب برای پردازش صنعتی، خرده چوب و کنده درخت.)

3-5- چیپس : شامل خرده های چوب که از تبدیل مواد چوبی توسط ماشین خردکن یا ابزارهای ویژه دیگر تولید میشود.

3-6- ضایعات قطع و تبدیل : ضایعات باقیمانده از قطع درختان، سرشاخه زنی، بینه بری، برشهای طولی، پوست کنی خواهد بود که شامل شاخه ها، سرشاخه ها تاج، اضافات قطع شده و قطع گره ها، پوست و برگ است، خواهد بود.

3-6-1- تاج شاخه : قسمت انتهائی قطع شده درخت که بدلیل خصوصیاتش قابل استفاده بعنوان چوب تجارتی یا هیزمی نمیباشد .

3-6-2- شاخه : قسمت های چوبی شده منشعب از تنه درخت است.

3-6-3- سرشاخه قسمت های چوبی نشده یا کم چوبی شده منشعب از شاخه ها.

3-6-4- بن تنه : قسمت قطور تنه که بدلیل پوسیدگی و ناصافی غیرقابل استفاده در صنعت و تجارت بوده.

3-6-5- ریش درخت : الیافی از چوب که بعد از افتادن درخت روی تنه باقی میماند و بعدا بریده میشود.

3-6-6- پوست :پوشش سطح خارجی تنه که چوب را میپوشاند.

3-6-7- تاج سبز : قسمت های تازه و سبزینه دار درخت.

3-7- کنده چوب : چوب کنده و ریشه های درخت

3-8- بینه : قطعات بریده شده از تنه بوسیله برشهای طولی

3-8-1- گرده بینه : قسمت های جدا شده از تنه در برشهای عرضی (با مقطع دایره مانند)

3-8-2- گرده بینه شکافته : چوب حاصله از گرده بینه های شکافته شده

3-9- گرده بینه های تجارتی : محصولات چوبی که در پردازش صنعتی بطور مستقیم مورد استفاده قرار میگیرد.

3-10- گرده بینه بلند : قسمتی از تنه که دارای قابلیت تقسیم به چند گرده بینه اندازه مساوی برای مصرف خاص میباشد.

3-11- بلند گرده بینه مرکب : بینه بلندی که قابلیت تقسیم به بینه هائی با اندازه های مختلف برای مصارف متفاوت صنعتی را دارا میباشد.

2-12- پوست صنعتی : پوستی که برای مصارف صنعتی بکار برده میشود.

4- چوبهای گرد برای مصارف مختلف

4-1- چوب تونلی : چوب های گردی که در معادن جهت استحکام و جلوگیری از ریزش استفاده میشود.

4-2- تیر ساختمانی : گرده بینه های کم قطر مورد مصرف در ساختمان

4-3- تیر - تیرهای چوبی که از آن برای خطوط تلفن و تلگراف، برق و برای ساختن پایه داربست استفاده میشود.

4-4- قیم : چوب گردی که بعنوان قیم بکار میرود.

4-5- سیم پایه : چوب گردی که بعنوان پایه حصار بکار میرود.

4-6- گرده بینه تخته بری : گرده بینه ای که برای تهیه تخته بکار میرود.

4-7- چوب تراورسی : بینه ای که برای تهیه تراورس و مشابه آن بکار میرود.

4-8- چوب ارتعاشی (آکوستیک ) : گرده بینه ای که مخصوص تهیه تخته های آکوستیک و ضدارتعاشی میباشد.

4-9- گرده بینه روکشی : گرده بینه هائیکه مخصوص تهیه روکش بطریط لوله بری و تراشه بری میباشد.

4-10- چوب کبریت سازی: چوب گرد مورد مصرف برای تهیه کبریت

4-11- گرده بینه برای تهیه پوشال: چوب گرد مورد مصرف برای پوشال و پشم چوب

 5- چوبهای مورد مصرف برای صنایع خمیر کاغذ و تولید صفحات چوبی و پردازش شیمیائی

5-1- چوب جهت تهیه کاغذ : هر نوع چوب گرد یا شکافته شده ای که مخصوص تهیه خمیر کاغذ از طریق شیمیائی یا مکانیکی می باشد.

5-2- چوب های گرد مورد مصرف برای تهیه صفحات چوبی: چوب گرد یا شکافته و خرد شده چوب که برای تهیه اوراق یا چوبهای قالبی به کار می رود.

5-3- خرده چوب صنعتی: خرده چوب هائی که برای تهیه خمیر کاغذ، محصولات صنایع چوبی و برای هیدرولیز به کار می رود.

5-4- چوبهای صمغی: کنده درختان سوزنی برگ که به عنوان مواد خام جهت تهیه تربانتین و صمغ به کار می رود.

 6- چوبهای هیزمی (چوب سوخت)

6-1- چوب سوخت : چوبهای گرد یا شکافته شده ای که به دلیل ابعاد و کیفیت تنها مصرف سوخت دارد.

6-2- تراشه چوب برای سوخت : تراشه هائی که برای تولید انرژی حرارتی به کار می رود.

6-3- پوست تانن گیری: پوست هائیکه برای تولید فرآورده های تانن به کار می رود.

6-4- غذای سبز: فرآورده هائیکه از طریق خشک کردن و خردکردن قسمتهای سبز درختان به دست می آید

منبع:http://indian-rose.blogfa.com
برچسب‌ها: فرآورده های, مختلف, چوبی, اصطلاحات
    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!