مطالب گنجیده سوم راهنمایی در س ادبیات

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
.هر گاه بخواهیم منظور خود را زیبا تر و دل نشین تر بیان کنیم از ادبیات بهره می گیریم. 2.ادبیات را زبان هنری یا زبان برتر می نامند. 3.کلمه هایی که در پایان مصراع بیاید و از جهت معنی و نوشتن و تلفظ مثل هم باشند را ردیف می گویند. 4.غزل بیشتر به بیان احساس،عاطفه،فراق،جدایی و عشق می پردازد. 5.معمولا ت...