توضیح فصل9علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
جریان الکتریکی   جریان الکتریکی در واقع همان حرکت بارهای الکتریکی است.   انرژی الکتریکی نسبت به سایر انرژی های دیگر مزایای دارد: 1- این انرژی به آسانی به انرژی های دیگر مانند گرما، انرژی مکانیکی، صوت و نور تبدیل می شود. 2- انرژی الکتریکی را به سهولت می توان قطع یا برقرار کرد.   انواع جریان الکتر...

توضیح فصل8 علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۳ دیدگاه
بار الکتریکی     انسان از زمانهای دور با پدیده هایی مشابه آنچه شما دیدید آشنا بوده است. بررسی این پدیده ها برای درک علت آنها باعث پیشرفت دانش و فناوری بسیار گسترده ای در این زمینه شده است. به این مبحث از دانش، الکتریسیته گفته می شود. واژه الکتریسیته از نام یونانی «الکترون» به معنای «کهربا» گرفته...

توضیح فصل7 علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۸ دیدگاه
فشار   فشار مقدار نیرویی است که به طور عمود بر واحد سطح وارد می شود.   عوامل موثر بر فشار: 1) مقدار نیرو: فشار با نیروی وارده بر سطح رابطه مستقیم دارد یعنی هر چه نیرو بیش تر باشد فشار بیش تر است. یکای اندازه گیری نیرو، نیوتن (N) بوده و با حرف F نمایش داده می شود.  [http://scientificinformation.v...

توضیح فصل6 علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۲ دیدگاه
کار، انرژی و توان   وقتی به جسم ساکن نیرو وارد شود, ممکن است جسم در جهتی که نیرو بر آن وارد می شود به حرکت درآید. در این صورت می گوییم نیرو روی جسم کار انجام داده است. کاروقتی انجام می شود که نیروی نقطه اثر خود را جابه جا کند.   توجه: هر چه نیرو یا جابه جایی بزرگتر باشد, کار انجام شده بیش تر است...

نکات مهم پیرامون فصل 6 (اهرم ،قرقره ،سطح شیبدار ومزیت مکانیکی)

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
فصل ششم علوم سوم راهنمایی به دلیل داشتن فرمولها ومسئله های فراوان، نسبت به قسمت های دیگر کمی پیچیده تراست! [http://scientificinformation.vc...

همه چیز در مورد اهرم ها / علوم 3

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
 اهرم میله ای است که می تواند حول یک تکیه گاه دوران کند. در هر اهرم یک تکیه گاه, یک بازوی محرک و یک بازوی مقاوم وجود دارد. اهرم بر اساس قرار گرفتن محل تکیه گاه, نیروی...... [http://scientificinformation.vc...

یک پله بالاتر(جریان برق)

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
یک پله بالاتر(جریان برق) آموزش برق به زبان ساده الکترون معنای یونانی کهربا ست کهربا ماده ای است که در مالش به پارچه پشمی باردار شده و خرده های کوچک کاه را جذب می کند این ربایش به علت نیرویی مرموز اتفاق می افتد که یونانیان آن را الکتریسیته نامیده اند. اجزای ماده همه مواد از مولکول هایی شکل می گیر...