توضیح فصل5 علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۵ دیدگاه
فراتر از زمین دانش اختر شناسی از جمله قدیمی ترین رشته های علم است که اجداد ما در چند هزار سال پیش تا حدودی به آن آگاهی داشتند و از روی تغییر محل اجرام آسمانی پیش بینی هایی را داشته و دریا نوردان از روی حرکت ستارگران راه خود را پیدا می کردند. منظومه شمسی:به خورشید و نه سیاره ای که به دور آن می چر...

توضیح فصل4 علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۲ دیدگاه
زمین ساخت ورقه ای  در سال 1912 میلادی دانشمند آلمانی بنام وگنر اظهار داشت که حدود 200 میلیون سال پیش تمام خشکی ها به هم متصل و یک تکه بوده اند این خشکی رفته رفته به دو قسمت تقسیم شده و پس از آن هر قسمت نیز قطعه قطعه شده و قاره های امروزی را بوجود آمده اند سپس وگنر نظریه زمین ساخت ورقه ای را مطرح...

توضیح فصل3 علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۲ دیدگاه
زمین زیستگاه ما مقدمه زمین شناسی علمی است که درباره ساختمان زمین و موقعیت آن در فضا و علت تغییرات آن تحقیق     می کند در این علم ساختها، فرآیندها و تاریخ گذشته زمین مورد مطالعه واقع می شود. فرآیندهایی که موجب بوجود آمدن تغییرات در زمین می شوند و رویدادهای گذشته زمین و شکل های زندگی از زمان پیدای...