توضیح فصل 2 علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۸ دیدگاه
اتم ها و ترکیب های شیمیایی تنوع در ترکیب های شیمیایی: فرمول شیمیایی از کنارهم قرار گرفتن نمادهای شیمیایی فرمول شیمیایی حاصل می شود. مثلا H2 فرمول شیمیایی ئیدروژن، O2 فرمول شیمیایی اکسیژن، H2O فرمول شیمیایی آب، CH4 فرمول شیمیایی گاز شهری (گاز متان) و C12H22O11 فرمول شیمیایی شکر است. [http://scien...

توضیح فصل 1 علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۳ دیدگاه
مدل های اتمی [http://scientificinformation.vcp.ir/] [http://scientificinformation.vcp.ir/] [http://scientificinformation.vcp.ir/] [http://scientificinformation.vcp...

برق گیر هواپیما

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
برق گیر هواپیما هنگام پرواز هواپیما نیز در اثر مالش بدنه آن با هوا مقدار زیادی بار الکتریکی در آن ایجاد می شود. این بار می تواند برای سوخت هواپیما بسیار خطرناک باشد. برای رفع این مشکل باتری های مخصوصی در هواپیما قرار می دهند تا بارهای ایجاد شده در اثر مالش را جمع و در خود ذخیره نماید. ضمناً مقدا...

سوالات فصل اول کتاب علوم سوم

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۵ دیدگاه
سوالات فصل اول کتاب علوم سوم   فصل اول کتاب سوم 1.      نظریه ی دموکریت درباره ی اتم را بنویسید؟ 2.      نظریه ی دالتون در باره ی اتم را بنویسید؟ 3.      نظریه ی تامسون در باره ی اتم را بنویسید؟ 4.      تفاوت و شباهت نظریه تامسون و دالتون را بیان...

روش های جداسازی مخلوط ها

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۳ دیدگاه
روش های جداسازی مخلوط ها چند روش جدا سازی معمول برای کلاسهای اول راهنمایی   روش جداسازی ویژگی مواد وسیله جداسازی مثال صاف کردن استفاده از کاغذ صافی درشت و ریز صافی کاغذ صافی آب و نشاسته سرریز کردن سنگین وسبک قیف جدا کننده یا دکانتور آب و روغن تبلور جدا سازی یک جزءجامد از یک محلول حرارت دادن آب و...