اهداف های کلی در طرح جدید آموزش علوم تجربی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۲ دیدگاه
به طور کلی هدف آموزش علوم در دوره ی آموزش عمومی آن است که دانش آموزان را برای یادگیری مادام العمر آماده کند؛ به عبارت دیگر، هدف کلی آموزش علوم ایجاد مهارت و توانایی کسب سواد علمی- فناورانه در دانش آموزان است. بر این اساس، هدف های آموزش علوم را می توان در سه حیطه ی اصلی و اساسی، در نظر گرفت: دانس...

فهرستی از آزمایش‌های کتاب علوم تجربی پایه‌ی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۳ دیدگاه
فهرست آزمایش‌های کتاب علوم تجربی پایه‌ی سوم راهنمایی برای دیدن مطلب به ادامه مطلب مراجعه فرمایید......

یک تجربه موفق آموزشی ویژه درس علوم تجربی مقطع راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
 یک تجربه عالی موفق آموزشی ویژه درس علوم تجربی راهنمایی روشی که یکی از همکاران در کلاس آن را به اجرا در آورده است: 1) اعضای هر گروه موظف هستند تعدادی سوال از درس قبل........

اهداف های کلی در طرح های جدید آموزش علوم تجربی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
اهداف های کلی در طرح جدید آموزش علوم تجربی به طور کلی هدف آموزش علوم در دوره ی آموزش عمومی آن است که دانش آموزان را برای یادگیری مادام العمر آماده کند؛ به عبارت دیگر، هدف کلی آموزش علوم ایجاد مهارت و توانایی کسب سواد علمی- فناورانه در دانش آموزان است. بر این اساس، هدف های آموزش علوم را می توان د...