جیمز پرسکات ژول

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۳ دیدگاه
 جیمز پرسکات ژول، فیزیکدان انگلیسی برای آزمایشهایی که بر روی گرما انجام داده معروف است. او کشف کرد که اشکال مختلف انرژی، یعنی انرژی مکانیکی، الکتریکی، و گرما، اساساً یکی هستند و هر شکل انرژی انرژی می‌تواند به شکلهای دیگر آن تبدیل شود. [http://scientificinformation.vc...