نظریه ی جهش دووریس

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
جهش جهش یا موتاسیون یک تغییرِ ژنتیکیِ است که صفاتِ زیستی بعضی از افرادِ یک گونه را تغییر می‌دهد. به عبارتِ دقیق تر، جهش‌ها تغییراتی در توالیِ DNA هستند. جهش‌ها می‌توانند در هر ناحیه‌ای از DNA رخ دهند. در هر یک از فعالیتهای سلولی نظیر فرایندهای همانندسازی، رونویسی، ترجمه، ترکیب مجدد یا نوترکیبی ک...

نظریه ی جهش دووریس

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
نظریه ی جهش دووریس در ادامه ...