آناتومی بدن انسان - السکلت بندی بدن

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۶ دیدگاه
اپی کوندیل خارجی   قوزک خارجی   جانبی رتیناکولوم پاتلا   کوچک تروکانتر   استخوان هلالی   دسته استخوان جناغ   کندیل داخلی   استخوان استوانه ای داخلی   اپی کوندیل داخلی   قوزک داخلی   داخلی پاتلار رتیناکولوم   استخوان متاکارپ   استخوان متاتارس   استخوان انگشت میانی   استخوان انگشت میانی   استخوان ...