آناتومی بدن انسان - ماهیچه های بدن

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
عضله بالابرنده فوقانی گوشه لب پره بینی   عضله فوقانی پره بینی   سر بلند عضله سه سر بازویی   عضله کمری   سر داخلی عضله سه سر بازویی   عضله چانه ای   عضله بینی   عضله ارتباط دهنده شانه و استخوان هایوئید   عضله نزدیک کننده انگشت شست به سایر انگشتان   عضله خلقوی دور چشم   عضله حلقوی دور دهان   عضله ...