کشتی نوح- کشی غول پیکر باستانی در دل کوه های آرارات

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۷ دیدگاه
عکس زیر اولین تصویری است که وجود شیئی کشتی مانند را در کوه آرارات نشان    می دهد که توسط نیروی هوایی آمریکا در سال ۱۹۴۹ گرفته شده است. بقیه در ادامه مطلب...

داستان حضرت یونس(ع)

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
شناسنامه حضرت یونس(ع) نام مبارک حضرت یونس 4 بار در قرآن ذکر شده ودر چند جا نیز بدون اشاره به نامش مطالبی ذکر شده ونیز یک سوره از قرآن به اسم ایشان میباشد.نام پدرش متا از عالمان وزاهدان وارسته ونام مادرش تنجیس بود. بقیه در ادامه مطلب....

داستان حضرت اسماعیل واسحاق

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
داستان حضرت اسماعیل واسحاق  نام مبارک حضرت اسماعیل (ع) 12 بار در قرآن کریم و در 8 سوره ذکر شده است.اسماعیل یک کلمه عربی است .صاحب کشف الاسرار گوید:هاجر مادر اسماعیل هنگام زائیدن به درد ورنج زیادی گرفتار شد وبا خداوند چنین گفت( اسمع یا رب) بشنو ای پروردگار من.در پاسخ به او گفته شد :قد سمع ایل یعن...

داستان حضرت ابراهیم(ع)

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۵ دیدگاه
نام مبارک حضرت ابراهیم (ع) در 25 سوره از قرآن حداقل 69 بار تکرارشده است.راجع به این پیامبر وحالات گوناگون او قریب 195 ایه آمده وسوره ای مستقل نیز به نام او در قرآن میباشد.ایشان دومین پیامبر اولوالعزم میباشد که دارای کتاب وشریعت مستقل بوده ودعوت جهانی داشته است. بقیه در ادامه مطلب....

داستان حضرت صالح(ع)

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
داستان حضرت صالح(ع) حضرت صالح از پیامبران عظیم الشانی است که نام مبارکش نه بار در قرآن ذکر شده است.ایشان در 16 سالگی به پیامبری مبعوث وتا 120 سالگی به ارشاد قومش پرداخت ولی جز اندکی به او ایمان نیاوردند.ایشان 280 سال عمر کرد وقبرش در وادی السلام نجف میباشد.

داستان حضرت هود(ع)

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
داستان حضرت هود(ع)  حضرت هود یکی از انبیای الهی است که نام مبارکش هفت بار در قرآن آمده ویک سوره نیز به نام ایشان می باشد.هود از نوادگان حضرت نوح بوده وبا هفت واسطه به او می رسد.ایشان را به این خواطر هود می گفتند که از گمراهی قومش نجات یافته بود واز طرف خداوند برای هدایت قومش انتخاب شده بود.

داستان حضرت نوح(ع)

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
حضرت نوع یکی از پیامبران عظیم الشان الهی است که نام مبارکش 43 بار در قرآن مجید آمده است ونیز سوره ای به نام ایشان می باشد.وی اولین پیامبر اولوالعزم است که دارای شریعت وکتاب مستقل بوده ونیز اولین پیامبر بعد از ادریس می باشد.شغلش نجاری ومردی بلند قامت وتنومند بوده وصورتی گندم گون داشته است.مرکز بع...

داستان حضرت ادریس(ع)

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
داستان حضرت ادریس(ع) حضرت ادریس یکی از پیامبران الهی است که نامش دو بار در قرآن کریم آمده است.ادریس کلمه ای غیر عربی است ونامگذاریش به این اسم به این دلیل است که او حکم خدا وسنتش را به مردم درس می داده است. بقیه در ادامه مطلب...

داستان حضرت آدم(ع(

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
  داستان حضرت آدم(ع(   نام مبارک  حضرت آدم(ع) که نخستین پیامبراست بیست وپنج باردرقرآن آمده است. امام صادق(ع) می فرماید:دلیل نامیدن آدم به این نام بدان خاطر است که او از ادیم وپوسته وقشر زمین آفریده شده است. بقیه در ادامه مطلب...

داستان حضرت محمد(ص)-1

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
شناسنامه حضرت محمد(ص) پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) برترین پیامبران ورسولان وخاتم آنهاست وپس از او پیامبری نخواهد آمد.نام مبارکش چهار بار در قرآن آمده ونام دیگر ایشان احمد است که یکبار در قرآن آمده است. بقیه در ادامه مطلب....

داستان حضرت محمد-2

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
 آغاز بعثت رسول خدا هرسا ل مدتی در کوه حراء به تنهایی مشغول عبادت می شد وخوابهای صادقانه می دید ودر دره های مکه بر هر سنگ ودرختی که گذر می کرد صدای السلام علیک یا رسول ا... می شنید. بقیه در ادامه مطلب...

داستان حضرت محمد(ص)-3

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
 اعلامیه قریش ومحاصره اقتصادی وقتیکه قریش از کشتن پیامبر ناامید شدند تصمیم به نوشتن عهدنامه ای میان خود گرفتند تا آنرا در کعبه نصب کنند وتا دم مرگ به آن عمل نمایند.مفاد عهدنامه شامل موارد زیادی از جمله قطع خرید وفروش،قطع رابطه خانوادگی وزناشویی با مسلمین وحمایت از مخالفان محمد(ص) در تمامی زمینه ...

داستان حضرت محمد-4

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۲ دیدگاه
 در مدینه سه گروه از یهودیان به نامهای بنی نضیر،بنی قریظه وبنی قینقاع زندگی می کردند که پیامبر با آنها پیمان عدم تعرض بست ولی آنها در هرزمانی که به دست می آوردند دست به پیمان شکنی می کردند.یک روز که پیامبر برای کاری به سراغ قوم بنی نضیر رفته بود آنها تصمیم گرفتند که پیامبر را به قتل برسانند که ر...

داستان حضرت محمد(ص)-5

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
دعوت پادشاهان به اسلام با قرار داد صلح حدیبیه مسلمانان تا حدودی به آرامش نسبی دست یافتند بنابراین پیامبر فرصت کرد تا برای سران کشورها نامه بنویسید وآنها را به اسلام دعوت کند.اکنون 185 نامه از پیامبر به سران برخی از کشورها موجود است که نشان از منطقی بودن روش پیامبر است.این نامه ها برای سران بسیار...

دانستنیهای قرآن-2

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
آیا میدانید : تعداد ۱۰۱۵۰۳۰ نقطه در قرآن بکار رفته است آیا میدانید : تعداد ۵۰۹۸ محل وقف در قرآن وجود دارد آیا میدانید : تعداد ۳۹۵۸۶ عدد کسره در قرآن بکار برده شده است بقیه در ادامه مطلب...