کاخ بار - آپادانا

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
کاخ بار - آپادانا «آپادانا» یا کاخ بار داریوش و خشایارشا که اریک اشمیت، حفار تخت‌جمشید آن را «عالی‌ترین، باشکوه‌ترین و وسیع‌ترین ساختمان‌های تخت‌جمشید» خوانده، مشتمل است بر یک تالار چهارگوش مرکزی با 36ستون و سه ایوان، در جهت‌های شمال، شرق و غرب (هر یک با 12 ستون) و چهار برج در چهار گوشه بیرونی ت...

کاخ صد ستون یا تالار تخت

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
کاخ صد ستون یا تالار تخت دومین کاخ تخت جمشید از حیث وسعت بنای شکوهمندی است در مشرق حیاط آپادانا که تالار مرکزی آن صد ستون سنگی ( ده ردیف 10 ردیفه ) داشته است و ازین روی آن را صد ستون خوانده اند . اشمیت آن را تالار تخت نامید زیرا که وی یک صد ستون دیگر اما بسیار کوچکتر در میان دستگاه خزانه کشف کرد...

هدیش

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
هدیش [hadish] کاخ اختصاصی خشایار شاه (معروف به هدیش) در شرق «کاخ ه» آثار کاخ با شکوهی دیده می شود که به گواهی کتیبه هایش به فرمان خشایار شا ساخته شده است. وی در یک کتیبه این بنا را «هدیش» خوانده ولی در نبشته‌ای دیگر، انرا تچر نامیده است. بنابراین اطلاق نام «هدیش» بر این بنا چندان درست ...

کاخ اختصاصی داریوش(تچر)

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۵ دیدگاه
                        کاخ اختصاصی داریوش(تچر) از نخستین کاخهایی که بر روی صفه تخت جمشید برآوردند بنایی بود در جنوب غربی آپادانا و رو به جنوب، یعنی به سمت آفتاب. این بنا در یکی از کتیبه های منقور بر آن تچر خوانده شده است و در کتیبه ای دیگر از همان بنا هدیش و امروز به ((کاخ داریوش)) و یا ((تچر))...

کاخ سه دری یا کاخ مرکزی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
کاخ سه دری یا کاخ مرکزی   در  مرکز کوشک شاهی تخت‌جمشید،کاخ کوچکی قرار دارد که توسط سه درگاه و چند  راهرو به کاخ‌های دیگر راه می یابد و از این جهت آن را «کاخ مرکزی» و یا  «سه دری» می خوانند که آن را دروازه شاهان نیز گفته اند. چون بر پلکان‌های  آن، نجبای کشور را نقش کرده‌اند که به وضعی دوستانه و غ...