نمونه سوال درس دوم زبان انگلیسی دوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

نمونه سوالات درسهای سوم و چهارم زبان انگلیسی دوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

نمونه سوالات نوبت اول زبان انگلیسی دوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

امتحان املای زبان انگلیسی دوم راهنمایی از درس های اول و دوم

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

آزمون واژگان و گرامر درس های اول تا پنجم دوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

آموزش درس اول زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

مجموعه سوالات زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[دانلود کتاب انگلیسی پیش دان...

آموزش زبان انگلیسی ۱ و ۲ پیش دانشگاهی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[دانلود کتاب انگلیسی پیش دان...

آموزش درس دوم زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه

طرح آزمون آنلاین تافل

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
طرح آزمون آنلاین                       فرصت را ازدست ندهیدمسلماً نمی توان اهمیت یادگیری متون انگلیس همراه با تلفظ کلمات که در عبارت نادیده گرفت. لذا با تمرین مستمر می توان تا حدی پیشرفت نمود.  متنهای رشته برق بر اساس READING(خواندن) و COMPREHENSION(درک مطلب) و عبارت درست یا عبارت غلط و فرم کلمات...

آموزش درس سوم زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

آموزش درس چهارم زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

آموزش درس پنجم زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

آموزش درس ششم زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه

آموزش درس هفتم زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه