یادت باشد

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
یادت باشد …   من اینجا کنار همین رویاهای زودگذر …   به انتظار آمدن تو …   خط های سفید جاده را می شمارم …   [Naghmehsara (5...

نوشته

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
کَـــــر شدم !!!   چقدر نوشته های اینجا بلند گریه می کنند !   انگار تقصیر هم ندارند … !   انگار زیاد منتظر ماندند ،  و شاید حدیث بی قراریست و یا …   عاشقانه هایی که نوشتن ندارد…   و من …   هنوز رویا می بافم …   [Naghmehsara (5...

موضوع انشا

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] معـــــــــــــــــــــــــــــلم ورقــــــــــــــــــــه ها را داد ... موضوع انشااااااااااااااااااء: وقـــــــــــــــــــــــــــتی بزرگ شدید میخواهید چــــــــــــــــــــکاره شوید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کـــــــــــــــــــودک سرطانــــــــــــــــــــی: بـــــــــــــــــــــــــــــــــه ...

غم ها

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
نــــوشـــــتم " قـــــم حــــا " همـــــه بــــهـــم خنــــدیـدنـــد!! گــــریــســـــتم گفـــــتم بـــــه "غــــم هــــا " یــــم نخنــــدیـــد ، کــــه هـــــــر جــــــــور بنــــویسم درد دارد!!!     [اس ام...

چرا

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] خیـــــــلیا بهمــــ میگفتنـــ چرا میخندیــــ ؟؟؟ بگــــو تا ماهمـــــ بخندیمـــــ امــــــــــــــــــــــا هرگز نگفتنــــ چرا غصهـــــ میخوریـــــ ؟؟؟ بگــــو تا باهمــــ بخوریمــــ...

حرفت

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
حرفت که میشود با خنده میگویم یادش بخیر.. فراموشش کردم اما نمیدانند هنوز هم کسی اشتباه تماس میگیرد سست میشوم که نکند تو باشی...     [اس ...

پرواز

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] گفتی دوستت دارم و من به خیابان رفتم فضای ...

بدبختی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
هر چه شعر دارم را می فروشم  با پولش   یک لبخند شاد روی صورتم جراحی می کنم   تا فردا که بی هوا  چشمانت را به ورانداز بدبختی من حواله کردی [اس ام اس] خوشبختی ام توی ذوقت بخو...

تقدیر

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
سالها گذشت و من  منتظر معجزه ام  معجزه ایی که نمیدانم در لابلای کدام سطر تقدیرم به خواب رفته است ...     [اس ام...

تپه ای

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] چــقدر دزدیــدنِ نگــاه ِ تــو از چشــمان ِ تــو لــذت بخــش اســت! گــویــی تیــله ای از چشــمم بــه دلــم مــی افتــد! بـــانـــو! بــا مــردی کــه تیــله هــای بسیــار دارد، مــی آی...

نزول

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
اگر میدانستم بهره ی دوستت دارم هایی کِ بِ من  وام میدهی  برایم اینقدر گران تمام میشود بی تردید عشق نزول میکردم     [اس ام...

شعر

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس]   امروز برات شعر گفتم :  مصرع اول :  من " تو " را می بوسم مصرع بعد هم  من " تو" را می بوسم  ایراد ندارد ، به کسی چه اصلا شعر خودم است ...  من " تو " را می بوسم ...

دختر بودن

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
[اس ام اس]  دخـــ ـ ــتر بودن تاوانــ ـــ دارد...!!! عاشــــ ♥ـق میشوی از رویـــــ عشق نه هـوس...!!! تــ ـنت را به او میــ سپاری بعد از آن تو هـرزه ای و... و او کمـــ ــی دخـــتر بازی کرده اس...

شب است

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
ﺷﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻠﻨﺠﺎﺭ ﻣﯿﺮﻭﻡ … ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﻬﺎﯾﻢ … ﺑﺎ ﻗﻠﺐِ ﻟِﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ … ﺑﺎ ﻏُﺮﻭﺭِ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ … ﺳﺮﺍﻏﺶ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻡ … ﻧﮕﯿﺮﻡ .. ﺑﮕﯿﺮﻡ .. ﻧﮕﯿﺮﻡ … ﻧﺰﺩﯾﮏِ ﺻﺒﺢ ﺍﺳﺖ … ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﺯﺩﻡ … ﻣﺸﺘﺮﮎِ ﻣﻮﺭﺩِ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝِ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ !! [اس ...

نخ دادن

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
ﻧـــَــــــــــﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻫَﻤﯿﺸـــــــﻪ ﻫــــــﻢ”ﺑـَــــﺪ “ﻧﯿﺴـــــﺖ ﺑــــﻪ ﺑَﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺑﺎﯾـــــــﺪ ﻧـَـــــــﺦ ﺩﺍﺩ تا “ﺩَﻫﻨﺸــُــــــﻮنو” “ﺑــــــــﺪﻭﺯَﻥ” [اس ...