متن های زیبا و عاشقانه

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
به ما گفتند باید بازی کنید گفتیم با کی ؟؟ گفتند با تیم دنیا تا خواستیم بپرسیم بازی چی ؟ سوت آغاز بازی رو زدن . فقط فهمیدیم خدا تو تیم ماست بازی شروع شد و دنیا پشت سر هم به ما گل میزد ولی نمیدونم چرا هر وقت به نتیجه نگاه میکردم امتیاز ها برابر بود تو همین فکر بودم که خدا زد پشتم و خندید و گفت : ن...

صحرای

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
نام تو را روی ماسه ها می نویسم من صحرا را دوست دارم چون برای نوشتن نامت، جای فراوان ...

من از تو

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
من از تمام آسمان یک باران را میخواهم… از تمام زمین یک خیابان را… و از تمام تو… یک دست که قفل شود در دست م...

یادت باشد

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
یادت باشد …   من اینجا کنار همین رویاهای زودگذر …   به انتظار آمدن تو …   خط های سفید جاده را می شمارم …   [Naghmehsara (5...

نوشته

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
کَـــــر شدم !!!   چقدر نوشته های اینجا بلند گریه می کنند !   انگار تقصیر هم ندارند … !   انگار زیاد منتظر ماندند ،  و شاید حدیث بی قراریست و یا …   عاشقانه هایی که نوشتن ندارد…   و من …   هنوز رویا می بافم …   [Naghmehsara (5...

موضوع انشا

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] معـــــــــــــــــــــــــــــلم ورقــــــــــــــــــــه ها را داد ... موضوع انشااااااااااااااااااء: وقـــــــــــــــــــــــــــتی بزرگ شدید میخواهید چــــــــــــــــــــکاره شوید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کـــــــــــــــــــودک سرطانــــــــــــــــــــی: بـــــــــــــــــــــــــــــــــه ...

غم ها

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
نــــوشـــــتم " قـــــم حــــا " همـــــه بــــهـــم خنــــدیـدنـــد!! گــــریــســـــتم گفـــــتم بـــــه "غــــم هــــا " یــــم نخنــــدیـــد ، کــــه هـــــــر جــــــــور بنــــویسم درد دارد!!!     [اس ام...

چرا

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] خیـــــــلیا بهمــــ میگفتنـــ چرا میخندیــــ ؟؟؟ بگــــو تا ماهمـــــ بخندیمـــــ امــــــــــــــــــــــا هرگز نگفتنــــ چرا غصهـــــ میخوریـــــ ؟؟؟ بگــــو تا باهمــــ بخوریمــــ...

حرفت

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
حرفت که میشود با خنده میگویم یادش بخیر.. فراموشش کردم اما نمیدانند هنوز هم کسی اشتباه تماس میگیرد سست میشوم که نکند تو باشی...     [اس ...

پرواز

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] گفتی دوستت دارم و من به خیابان رفتم فضای ...

بدبختی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
هر چه شعر دارم را می فروشم  با پولش   یک لبخند شاد روی صورتم جراحی می کنم   تا فردا که بی هوا  چشمانت را به ورانداز بدبختی من حواله کردی [اس ام اس] خوشبختی ام توی ذوقت بخو...

تقدیر

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
سالها گذشت و من  منتظر معجزه ام  معجزه ایی که نمیدانم در لابلای کدام سطر تقدیرم به خواب رفته است ...     [اس ام...

تپه ای

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس] چــقدر دزدیــدنِ نگــاه ِ تــو از چشــمان ِ تــو لــذت بخــش اســت! گــویــی تیــله ای از چشــمم بــه دلــم مــی افتــد! بـــانـــو! بــا مــردی کــه تیــله هــای بسیــار دارد، مــی آی...

نزول

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
اگر میدانستم بهره ی دوستت دارم هایی کِ بِ من  وام میدهی  برایم اینقدر گران تمام میشود بی تردید عشق نزول میکردم     [اس ام...

شعر

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
[اس ام اس]   امروز برات شعر گفتم :  مصرع اول :  من " تو " را می بوسم مصرع بعد هم  من " تو" را می بوسم  ایراد ندارد ، به کسی چه اصلا شعر خودم است ...  من " تو " را می بوسم ...