زندگی نامه ی جیمز چادویک

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
سر جیمز چدویک Sir James Chadwick [جیمز ...

زندگی نامه ی وگنر

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۰ دیدگاه
آلفرد ...

توضیح فصل14علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۵ دیدگاه
آدمی و محیط زیست:   انسان از گذشته های دور تمام نیازهای خود را از طبیعت تامین کرده است و از جهات گوناگون بر محیط طبیعی خود اثر گذاشته است، با افزایش جمعیت کره زمین آدمی محیط های طبیعی را از بین می برد و محیط های مصنوعی مانند شهرها را جایگزین می کند. [http://scientificinformation.vc...

توضیح فصل13علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
تولید مثل     همه ی جاندارانی که پیرامون ما هستند یا تک سلولی و یا پر سلولی هستند هر یک از این جانداران توانایی دارند که هم نوع خود را به وجود آورند. به عبارت دیگر تولید مثل کنند.  [http://scientificinformation.vc...

توضیح فصل12علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۵ دیدگاه
نوجوانی و بلوغ   رشد: زیست شناسان رشد را به معنای بزرگ شدن بخش ها تشکیل دهنده یک موجود زنده یا تشکیل بخش های جدید مشابه آنچه قبلا وجود داشته است می دانند. رشد در موجودات زنده به دو صورت افزایش تعداد سلول ها و افزایش برگشت ناپذیر اندازه سلول صورت می گیرد. رشد در طی زندگی جاندار ادامه دارد اما نتی...

توضیح فصل11علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۴ دیدگاه
هماهنگی و ارتباط   بدن ما و هریک از جانداران از سلولهای مختلفی ساخته شده است که هر یک از آنها وظیفه خاصی را بر عهده دارد برای اینکه هر یک از سلول ها و اندام ها بتوانند وظایف خود را بخوبی انجام دهند به بخشی نیاز دارند که هماهنگی، کنترل و تنظیم این فعالیت ها را عهده دار باشد. بنابراین برای اینکه ک...

توضیح فصل10علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
انسان و حرکت   در بین جانوران برخی ساکن و برخی متحرک اند جانورانی که ساکن هستند اغلب در دریا زندگی می کنند. جانوران ساکن هم اندام های حرکتی دارند این اندام ها همانند تاژه، مژک و بازو موجب موجب حرکت     می شوند. حرکت لازمه ی زنده بودن موجود زنده است زیرا موجود با حرکت کردن می تواند نیازهایش را تا...

توضیح فصل9علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۱ دیدگاه
جریان الکتریکی   جریان الکتریکی در واقع همان حرکت بارهای الکتریکی است.   انرژی الکتریکی نسبت به سایر انرژی های دیگر مزایای دارد: 1- این انرژی به آسانی به انرژی های دیگر مانند گرما، انرژی مکانیکی، صوت و نور تبدیل می شود. 2- انرژی الکتریکی را به سهولت می توان قطع یا برقرار کرد.   انواع جریان الکتر...

توضیح فصل8 علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۳ دیدگاه
بار الکتریکی     انسان از زمانهای دور با پدیده هایی مشابه آنچه شما دیدید آشنا بوده است. بررسی این پدیده ها برای درک علت آنها باعث پیشرفت دانش و فناوری بسیار گسترده ای در این زمینه شده است. به این مبحث از دانش، الکتریسیته گفته می شود. واژه الکتریسیته از نام یونانی «الکترون» به معنای «کهربا» گرفته...

توضیح فصل7 علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۸ دیدگاه
فشار   فشار مقدار نیرویی است که به طور عمود بر واحد سطح وارد می شود.   عوامل موثر بر فشار: 1) مقدار نیرو: فشار با نیروی وارده بر سطح رابطه مستقیم دارد یعنی هر چه نیرو بیش تر باشد فشار بیش تر است. یکای اندازه گیری نیرو، نیوتن (N) بوده و با حرف F نمایش داده می شود.  [http://scientificinformation.v...

توضیح فصل6 علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۲ دیدگاه
کار، انرژی و توان   وقتی به جسم ساکن نیرو وارد شود, ممکن است جسم در جهتی که نیرو بر آن وارد می شود به حرکت درآید. در این صورت می گوییم نیرو روی جسم کار انجام داده است. کاروقتی انجام می شود که نیروی نقطه اثر خود را جابه جا کند.   توجه: هر چه نیرو یا جابه جایی بزرگتر باشد, کار انجام شده بیش تر است...

توضیح فصل5 علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۵ دیدگاه
فراتر از زمین دانش اختر شناسی از جمله قدیمی ترین رشته های علم است که اجداد ما در چند هزار سال پیش تا حدودی به آن آگاهی داشتند و از روی تغییر محل اجرام آسمانی پیش بینی هایی را داشته و دریا نوردان از روی حرکت ستارگران راه خود را پیدا می کردند. منظومه شمسی:به خورشید و نه سیاره ای که به دور آن می چر...

توضیح فصل4 علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۲ دیدگاه
زمین ساخت ورقه ای  در سال 1912 میلادی دانشمند آلمانی بنام وگنر اظهار داشت که حدود 200 میلیون سال پیش تمام خشکی ها به هم متصل و یک تکه بوده اند این خشکی رفته رفته به دو قسمت تقسیم شده و پس از آن هر قسمت نیز قطعه قطعه شده و قاره های امروزی را بوجود آمده اند سپس وگنر نظریه زمین ساخت ورقه ای را مطرح...

توضیح فصل3 علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۲ دیدگاه
زمین زیستگاه ما مقدمه زمین شناسی علمی است که درباره ساختمان زمین و موقعیت آن در فضا و علت تغییرات آن تحقیق     می کند در این علم ساختها، فرآیندها و تاریخ گذشته زمین مورد مطالعه واقع می شود. فرآیندهایی که موجب بوجود آمدن تغییرات در زمین می شوند و رویدادهای گذشته زمین و شکل های زندگی از زمان پیدای...

توضیح فصل 2 علوم تجربی سوم راهنمایی

نوشته شده توسط:مدیریت سایت | ۸ دیدگاه
اتم ها و ترکیب های شیمیایی تنوع در ترکیب های شیمیایی: فرمول شیمیایی از کنارهم قرار گرفتن نمادهای شیمیایی فرمول شیمیایی حاصل می شود. مثلا H2 فرمول شیمیایی ئیدروژن، O2 فرمول شیمیایی اکسیژن، H2O فرمول شیمیایی آب، CH4 فرمول شیمیایی گاز شهری (گاز متان) و C12H22O11 فرمول شیمیایی شکر است. [http://scien...